Politiek debat na presentatie aangepast beleid en begroting

VHP-fractieleider Asis Gajadien heeft er moeite mee dat de algemene politieke beschouwingen worden gehouden, terwijl het Ontwikkelingsplan door de vorige regering is opgesteld en dit jaar ten einde loopt. Dit plan was indertijd afgewezen door partijen die nu in de coalitie zitten. Ook is de regering bezig met een Crisis- en Herstelplan dat besproken wordt met de sociale partners. Hij heeft bij de aanvang van de algemene politieke beschouwing maandag, zijn kanttekeningen geplaatst en voorgesteld om het debat over het beleid te houden wanneer het nieuwe plan gereed is. 

President Chan Santokhi heeft hierop meegedeeld dat de regering een nieuwe begroting en een nieuw jaarplan zal indienen. In twee weken zal de regering ook het Crisis- en Herstelplan met de kanttekeningen van diverse groepen die gehoord worden, indienen bij De Nationale Assemblee. Hij vindt het ook beter om de algemene politieke beschouwingen te houden wanneer de nieuwe stukken ingediend worden. Het Ontwikkelingsplan 2021-2026 wordt ook voorbereid en zal in juli worden ingediend.

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft na de inzichten gehoord te hebben de vergadering geschorst om af te stemmen met de coalitiepartners. Bij de hervatting van de vergadering blijkt dat de coalitie akkoord gaat met uitstel van de algemene politieke beschouwing. Ook de NDP toont begrip hiervoor. Met het uitstel van de behandeling worden de begroting en het jaarplan in lijn gebracht met het uit te voeren beleid.

Santokhi benadrukt dat de regering voorstander is van een integrale benadering van het beleid. Daarom stelt hij voor om de behandeling van het Crisis- en Herstelplan mee te nemen bij de algemene politieke beschouwing. Hij voert aan dat het beleid erop gericht is om de economie te stabiliseren. De gesprekken met diverse groepen over het Crisis- en Herstelplan worden`opgevoerd deze week.

De regering is op verschillende fronten bezig. Via Lazard wordt er gewerkt aan herschikking van de buitenlandse schulden. De besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds zijn gaande om de internationale reserves van het land te versterken en daarmee ook de Centrale Bank van Suriname. Met diverse internationale groepen wordt er gesproken over het beschikbaar stellen van goedkoop kapitaal voor investeringen en het scheppen van werkgelegenheid. De president benadrukt dat alle drie trajecten goed lopen en op schema zijn.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com