Politiebond zingt toontje lager

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) is in onderhandeling met de regering. Dat hebben zij gisteren op een persconferentie meegedeeld. Voorafgaand aan de persbijeenkomst was er een algemene ledenvergadering (ALV). De bond onder leiding van Raoul Hellings, is niet ontevreden over de tot nog toe gevoerde gesprekken. Vanaf vrijdag tot en met maandag zijn er gesprekken gevoerd met een ministersteam.
Hoewel bestuursleden vorige week tijdens het protest onomwonden zeiden dat ze weg willen van het Staatsziekenfonds (SZF) kunnen zij zich toch terugvinden in het aanbod van de werkgever. Politieambtenaren maken volgens het Politiehandvest aanspraak op vrije geneeskundige behandeling.
Het SZF heeft een conceptovereenkomst opgestuurd naar de regering. Daarin staat dat de politie een andersoortige verzekeringskaart zal krijgen. Verder komt het bijbetalen en achteraf declareren te vervallen. Hogere klasse ligging was voorheen alleen voor officieren en onderofficieren bedoeld. In de nieuwe situatie zullen alle politieambtenaren gebruikmaken van dezelfde klasse ligging.
Volgens Hellings is groep vanaf 1994 benadeeld in haar medische verzekering. De overeenkomst is toen door onbekende reden niet naar het SZF opgestuurd. Hierdoor heeft de politie moeten ontberen waar ze medisch recht op hebben. Alle opleidingen die zijn blijven liggen zullen niet later dan juli aanvangen. En er zal gewerkt worden aan de bevorderingen en tegelijkertijd aan werving.
De regering heeft de bond beloofd haar verplichting naar de leverancier van schoenen en uniform in orde te maken, zodat de politie weer over uniform en schoeisel kan beschikken. Niet later dan 1 januari 2022 zal de politie over een nieuw uniform beschikken, dat goedkoper en toepasselijker is voor de dagelijkse bezigheden.
Het grijze tenue zal op speciale dagen gedragen worden. De woordvoerder van de bond, Revelino Eijk benadrukt, dat er geen vaste besluiten zijn genomen. Van de ALV hebben ze wel het mandaat om verder te onderhandelen. Naast Hellings en Eijk van het bestuur zaten Milando Atompai, Sergio Gentle en Steven Rozenblad ook aan.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald