Politiebond boekt vordering in oplossen knelpunten

De politiebond blijft klant van het Staatsziekenfonds (SZF). De leden krijgen een aparte SZF-kaart, hoeven niet meer bij te betalen, en kunnen ze bij ziekenhuisopname allemaal ongeacht hun rang, in hogere klassen liggen. Politiemensen krijgen nu een speciaal pak (tactical gear) voor dagelijkse werkzaamheden; het grijze tenue wordt dan alleen nog op hoogtijdagen aangetrokken. Bevorderingen en loonsverhogingen zullen nog op zich laten wachten. Overeenkomsten om zaken officieel te maken, zijn nog in concept. De besprekingen met de regering worden voortgezet. Het bestuur van de Surinaamse Politiebond heeft dinsdag op een persconferentie bij de Politie Academie, uitgelegd wat de stand van zaken is in de gesprekken die gevoerd worden met de regering. Een paar dagen geleden hebben de bond en zijn leden fel geprotesteerd. Resoluut was men over loonsverhoging en hogere toelagen, stappen uit het SZF, betere huisvesting, kleding en schoeisel, bevorderingen die ruim 10 jaar op zich laten wachten. Ook was de bond fel gekant tegen de gang naar het IMF. De persconferentie is kort geweest. Daarvoor was er een algemene ledenvergadering waarbij leden zijn geïnformeerd over de gesprekken die sinds de dag van het protest begonnen zijn. Er is gesproken over SZF, IMF, werkomstandigheden, lonen en huisvesting met verschillende regeringsdelegaties. De leden zijn “heel content” over de gang van zaken, deelt het bestuur mee. Secretaris Mielando Atompai benadrukt: “De president heeft onderkend dat zaken de politie rakende vastzitten. De communicatie met de politie is niet wat het wezen moet. Dat heeft de president duidelijk gezegd.” Voorzitter Raoul Hellings geeft aan dat de regering sinds 1994 niet genoeg heeft gecommuniceerd met SZF over een overeenkomst van KPS. Hierdoor hebben leden al die tijd “gewoon een basis behandeling” gekregen voegt Atompai eraan toe. Penningmeester Sergio Gentle over de loonsverhogingen: “We hebben een voorstel gedaan dat we geleidelijk aan teruggaan naar het niveau dat we destijds waren. Ze hebben dat gedeelte meegenomen ter bestudering. Daaruit zal een overeenkomst voortvloeien met een traject voor herstel.” Hellings deelt mee dat vanaf 1 januari 2022 de politie over een nieuwe ‘tactical  unifom’ zal beschikken. Hij geeft aan dat vanaf 1 juli dit jaar de basis- en kaderopleidingen weer beginnen. Hij kondigt aan dat voor personeel die jaren wacht op bevordering er een “integrale oplossing van het probleem” komt. Dit houdt in dat mensen die tot brigadier bevorderd moeten worden, pas de rang krijgen wanneer er ten minste 400 nieuwe politiemensen zijn toegelaten.  Het bevorderen zal gefaseerd gebeuren. Resoluties en beschikkingen worden binnenkort in orde gemaakt.  Woordvoerder Revelino Eijk benadrukt dat er nog geen vaste besluiten genomen zijn: “We zijn on speaking terms met de regering, overeenkomsten zijn in concept en andere zaken moeten nog worden uitgewerkt.” Hellings benadrukt dat de vooruitzichten er nu veel beter uit zien. Hij geeft mee dat over SZF de lucht geklaard is. Maar als na 6 maanden de dienstverlening niet naar tevredenheid is, zal de bond dan toch naar een andere zorgverzekeraar gaat zoeken. …………


Lees verder