Politie kon menigte niet aan op Phagwa

De politie-eenheden waren alert op Phagwadag voor een toestroom van bezoekers te Wakapasi en de Van Rooseveltkade. In het begin is het moeilijk geweest voor de politie om het publiek in toom te houden, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) in het parlement. Parlementariërs hebben vragen gesteld over de grote groep mensen, die de straat op is gegaan om Phagwa te vieren. “We zien het resultaat. Het optreden van de politie verdient geen schoonheidsprijs,” zei de bewindsman.
De minister gaf verder aan, dat ze hadden verwacht dat de mensen gehoor zouden geven aan de oproep van de autoriteiten om zich te houden aan de COVID-19-maatregelen en Phagwa te vieren in besloten kring. ”Men heeft ons verrast en in de steek gelaten,” zei de Juspol-topman. Volgens hem moet men dit gedrag niet vertonen.
De korpsleiding heeft hem een rapportage gegeven over hoe zaken maandagmiddag zijn verlopen. De korpsleiding heeft ingespeeld op de oproep van de Juspol-minister en zijn collega van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, om de religieuze festiviteit in huiselijke sfeer te vieren. In een vroeg stadium is er opdracht gegeven aan alle eenheden om vooral de omgeving van Wakapasi en de Van Rooseveltkade in het oog te houden. Rond half zes in de middag kreeg de politie melding van een toestroom van mensen.
Er moet in de toekomst voorkomen worden wat op Phagwadag is gebeurd. Amoksi beaamt dat het korps preventief moet optreden wat inhoudt, dat alle bewegingen in de gaten gehouden moeten worden. Als het uit de hand mocht lopen en personen zich niet aan de regels houden, dan zal er repressief opgetreden worden. De opdracht is gegeven dat in geval het nodig is, de politie andere maatregelen zal treffen om zulke calamiteiten aan te pakken.
Het afsluiten van publieke plekken op hoogtijdagen zal de regering in overweging nemen, gaf de minister aan. Hij zei ook dat de politie niet zal slabakken om erop toe te zien, dat de COVID-19-maatregelen in acht worden genomen. Binnen de Raad van Ministers zullen de te treffen maatregelen besproken worden.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald