Politie kent geen privacy op of langs openbare wegen

Op of langs de openbare weg kan de politie geen rekening houden met de privacy van burgers. Dit onderwerp is ter sprake gekomen na een uitzending van het informatieve televisieprogramma Skowtu Kis’ mi van de STVS. Een van de overtreders gaf aan niet gefilmd te willen worden vanwege privacy redenen. Volgens hoofdinspecteur van politie en waarnemend hoofd van het Stafbureau, Humphrey Naarden, kent de wet op of langs openbare wegen geen privacy.
Agenten zijn op dat moment hun werkzaamheden aan het uitvoeren. Mensen zouden er geen moeite mee mogen hebben om gefilmd te worden tijdens de werkzaamheden van de politieambtenaren. De gezichten worden vervaagd om te voorkomen dat men herkend wordt.
Skowtu Kis’ mi is geen onbekend programma in de samenleving en werd al eerder uitgezonden via de STVS. Echter moest het programma vanwege logistieke zaken tijdelijk stopgezet worden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vanaf zijn aantreden er werk van gemaakt dat dit programma weer op de televisie verschijnt.
Doel programmaDit programma is bedoeld om de samenleving te informeren over de verschillende overtredingen in het verkeer. Het is ook de bedoeling dat er bewustwording wordt gecreëerd over de verschillende verkeersregels en handelingen. De agenten die de werkzaamheden uitvoeren tijdens de opnames zijn goed geïnformeerd en opgeleid in het omgaan met verkeersovertreders.
Het moment dat een overtreder ertoe overgaat een agent tijdens zijn of haar dienst te beledigen of uit te dagen, pleegt die een strafbaar feit. De overtreder kan op dat moment aangehouden worden voor het verstoren van de orde. Geen enkele ambtenaar mag belet worden om zijn werkzaamheden uit te voeren.
VerkeersfatsoenVolgens Naarden moet er verder gewerkt worden aan verkeersfatsoen. Er gaan nog teveel mensen dood in het verkeer. “Wij moeten als samenleving beter met elkaar omgaan in het verkeer. Het roekeloze rijgedrag moeten wij achterwege laten,” zegt de hoofdinspecteur.
Skowtu Kis’ mi heeft een duurzaam karakter om de samenleving steeds weer informatie te geven over de verschillende overtredingen. Het moet een lering zijn voor de rest van de burgers. Er zullen nog diverse methoden worden toegepast om de gemeenschap optimaal te informeren naast het programma Skowtu Kis’ mi.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald