Politie-inspecteur Kia landelijke coördinator buurtmanagers

04/06/2021 19:47

-
Van onze redactie

Korpschef Roberto Prade (l), minister Kenneth Amoksi en Henry Kia, de landelijke coördinator van het buurtmanagement.
: Juspol
 

PARAMARIBO –
Henry Kia is vrijdag door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geïnstalleerd als de landelijke coördinator van het buurtmanagement. Deze afdeling moet volgens Amoksi de politiezorg dichter bij de burger en de betrokkenheid van de samenleving in de criminaliteitsbestrijding meer tot uiting brengen.

Kia is geen onbekende als het gaat om buurtmanagement. De
politie-inspecteur werd in 2005 met acht collega’s opgeleid als
buurtmanager en is de enige die nog in functie is. Korpschef
Roberto Prade ziet Kia als de beste kandidaat om landelijk het
geheel te coördineren. Hij verwacht van hem een korte en lange
termijn plan van aanpak.

Prade is er ingenomen over dat het project Buurtmanagement weer
wordt opgepakt en zeg dat het idee ook al leefde binnen het korps.
In het meerjarenbeleid van het KPS is er aandacht aan besteed. Het
huidige bestand aan buurtmanagers zal worden gescreend, waarna er
nieuwe managers zullen worden getraind.

De korpschef ziet het rekruteren van de kandidaten voor dit
project als een uitdaging, omdat de rangen een belangrijke rol
spelen. Hij zei dat een buurtmanager “heel serieus” moet zijn. “Zij
moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Het is een
zware job. Daarom zal het korps eraan werken om die zo interessant
mogelijk te maken.”

Amoksi vindt dat het project Buurtmanagement naar een hoger
niveau moet worden getild. Hij vertaalde het naar de huidige
Covid-19-situatie. “Willen wij daadwerkelijk het gedrag van de mens
veranderen, dan moeten wij bepaalde instituten in de buurten
hebben”, aldus de bewindsman.

In het verlengde daarvan zei Olton Helstone, directeur
Operationele Diensten, dat deze vorm van community
policing tot beheersbare proporties van de criminaliteit zal
leiden. Hij noemde de aanpak van de zwerversproblematiek een
aandachtspunt voor Kia, aan wiens kwaliteiten hij – gezien zijn
verrichtingen – niet twijfelt.

De politie-inspecteur haalde aan dat onder buurtmanagement moet
worden verstaan sociale misdaadpreventie, waarbij de politie te
werk gaat met alle relevante organisaties om beschermende factoren
toe te passen die een leefbare samenleving moet creëren. De
wijkindeling zal worden bekeken.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname