Politie-inspecteur Kia aangesteld als landelijke coördinator Buurtmanagement

Henry Kia is vandaag door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) geïnstalleerd als landelijke coördinator Buurtmanagement. De bewindsman wil hiermee de politiezorg dichterbij de burger brengen, waarbij de betrokkenheid van de samenleving in de criminaliteitsbestrijding meer tot uiting komt. Van de negen buurtmanagers die in 2005 waren opgeleid, is hij de enige nog in functie.
Minister Amoksi zei dat het project Buurtmanagement naar een hoger niveau getild moet worden. “Kijkend naar de COVID-19-situatie dan zien wij hoe het belangrijk is om het gedrag van de burger te beïnvloeden. Willen wij daadwerkelijk het gedrag van de mens veranderen, dan moeten wij bepaalde instituten in de buurten hebben,” meent de justitieminister.
VerantwoordelijkheidKorpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname (KPS) is blij met de ontwikkeling om het project van Buurtmanagement weer op te pakken. “De aanpak van de herstart leefde al bij het korps. Het Meerjarenbeleid van het KPS handelt ook over het Buurtmanagement en wij moeten eraan werken om het zo goed mogelijk aan te pakken.” Hij ziet het rekruteren van de kandidaten voor dit project als een uitdaging, omdat de rangen in deze een belangrijke rol spelen.
De buurtmanagers moeten heel serieus zijn. Zij moeten bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Het is een zware job, daarom zal het korps eraan werken om de job zo interessant mogelijk te maken. Alle voorwaarden moeten in ‘place’ gebracht worden. De wijkindeling zal ook nader bekeken worden. Hij vindt inspecteur Kia de beste kandidaat om landelijk het geheel te coördineren. Prade verwacht een kort en lang termijn plan van aanpak van de landelijke coördinator.
Olton Helstone, directeur Operationele diensten, twijfelt gelet op de verrichtingen van inspecteur Kia, ook niet aan zijn kwaliteiten. Hij noemde ook de aanpak van de zwerversproblematiek in Suriname waaraan de coördinator aandacht zal moeten schenken. Helstone ziet graag dat deze vorm van community policing tot beheersbare proporties van de criminaliteit zal leiden.
ResultaatgerichtKia, die vanaf het begin van het project Buurtmanagement in Suriname aanzit, bedankte de minister en de korpschef voor het in hem gestelde vertrouwen en beloofde dat hij zijn schouder onder het werk zal zetten. Hij gaf aan dat hij resultaatgericht zal werken om de gestelde doelen te behalen. “Het huidige bestand aan buurtmanagers zal gescreend worden, waarna er nieuwe managers zullen worden getraind.”
Zijn streven is om een goede samenwerking te hebben met diverse organisaties. Inspecteur Kia haalde verder aan dat onder Buurtmanagement moet worden verstaan sociale misdaadpreventie, waarbij de politie te werk gaat met alle relevante organisaties om beschermende factoren toe te passen die een leefbare samenleving moet creëren. Er zal ook gewerkt worden aan het aanstellen van andere coördinatoren om het project een vlotter verloop te laten hebben.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald