Pokie gaat terug naar Onderwijs; richt geen partij op

Ex-minister Diana Pokie zegt in gesprek met dat ze geen enkele post wil hebben. Er zijn heel wat functies aan haar aangeboden. Zij was voordat ze minister werd beleidsadviseur bij Onderwijs. Zij wil deze job weer oppakken. Haar belangstelling gaat uit naar Onderwijs Binnenland, waar ex-minister Michel Felisi ook zijn krachten geeft. Pokie deelt mee dat zij de regering gaat blijven ondersteunen, want hoe dan ook is zij gekozen als Assembleelid tijdens de verkiezingen van mei vorig jaar. Zij is ook niet van plan een nieuwe politieke partij op te richten.

Pokie benadrukt dat zij Surinamer is en breed denkt. “Ik ga geen Saramaccaanse partij oprichten. Ik ben een Surinamer en overstijg etnische afkomst. Ik denk niet in hokjes”, benadrukt zij. “Mijn politieke carrière gaat nu daadwerkelijk beginnen, maar ik ga geen partij oprichten”, zegt Pokie. Zij merkt op dat tien jaar lang strijd is geleverd tegen de NDP-regering. Alle inzet mag niet verloren gaan. “Ik zal de regering ondersteunen, ook al ben ik geen Assembleelid en minister meer”.

“Ik ben vanaf juli 2013 Beleidsadviseur 1e klasse bij het ministerie van Onderwijs. Ik heb geen enkele baan aangenomen omdat ik bedankt hebt als minister. Ik heb wel gevraagd om mijn salaris stop te zetten als beleidsadviseur, omdat ik minister was. Het salaris werd niet automatisch stopgezet, daarom heb ik een brief geschreven. Uiteindelijk is de betaling wel gestopt. Maar de functie had ik reeds en ik ga het weer oppakken”, legt Pokie uit.

Pokie merkt op dat vanuit een bepaalde hoek feiten niet moeten worden verdraaid. Er zijn haar functies aangeboden zoals ambassadeur en zelfs directeurschap op het Kabinet van de Vicepresident. Pokie is nog met ziekteverlof. Zij zal eerst goed uitrusten en meer tijd besteden aan haar gezin. Pokie is ook van plan de studie Bedrijfskunde op te pakken. Zij zal binnenkort de Saramaccaanse gemeenschap ook persoonlijk bedanken voor de steun die zijondervindt.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com