Plooien tussen regering en politiebond gladgestreken

De plooien tussen de regering en politiebond zijn gladgestreken. Dit is vandaag gebeurd tijdens een vervolggesprek tussen president Chan Santokhi en het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). Tijdens de bespreking zijn pijnpunten zoals de ziektekostenverzekering, bevorderingen en trainingen binnen het korps aan de orde gekomen.
De president stelt voor dat er een solidaire aanpak komt. Deze maand moeten de ambtenaren een vooruitgang zien op hun loonstrook. Dit moet echter onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen. Hierbij moeten groepen zoals de gepensioneerden absoluut worden meegenomen. “De lagere inkomensgroepen die het hardst worden getroffen zullen wij als regering beschermen. Dit gaan wij doen, zonder te komen aan de geldende loonstructuren,” zei het staatshoofd.
Hij onderstreept dat de target eind juni is. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning gaf de zekerheid dat dit niet slechts een wenselijkheid is, maar dat er concrete stappen hiertoe zullen worden gemaakt. De opdracht van de president is dat de onderhandelingen met de diverse vakcentrales uiterlijk 9 juni worden afgerond, zodat ook daar alle actoren op een lijn zijn.
Vraagstukken zoals eventueel indexering van lonen, aanpassing van de huidige belastingschijven en verhoging van nominaal salaris moeten allemaal uitgekristalliseerd worden. Deze regering zal ervoor zorgen dat het volk wordt beschermd tegen gevolgen van eerder gevoerd beleid, waarvoor zij niet meer heeft gekozen.
Naast president Santokhi en minister Achaibersing zaten verder aan vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers Albert Ramdin, Albert Jubithana, Amar Ramadhin, Rishma Kuldipsingh en korpschef Roberto Prade.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald