PG zal proces aanbestedingen EBS uitzoeken

De procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, heeft d.d. 9 september, een brief gericht aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. In zijn schrijven vraagt de procureur-generaal de minister om informatie te verstrekken over de aanbestedings- en gunningsprocedure bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS).  De brief heeft als onderwerp: ‘Strafklacht contra Andoyo Rusland en Otmar Sibilo’, en is opgesteld naar aanleiding van de strafklacht van verschillende politici en activisten tegen het duo bij de PG.
Volgens verklaringen van medewerkers van de EBS, zijn zij op verschillende momenten getuige geweest van de wijze waarop door de directie en de Raad van Commissarissen wordt samengespannen om corruptie te plegen. De PG stelt in het schrijven, dat gebleken is dat de bij de aangifte ingesloten documenten, verificatie behoeven en het is daarom dringend noodzakelijk om informatie te verkrijgen bevattende onder andere de bevindingen van een externe financiële deskundige, bij voorkeur een accountant. De controle van de accountant zou hierbij moeten bijdragen om het proces van de aanbestedingen en selectie te evalueren en vervolgens een conclusie op papier zetten. “Aangezien de aantijgingen ernstig zijn, wordt de door u te verstrekken informatie spoedig verwacht, zodat die betrokken kan worden bij het onderzoek. Aangezien door het Staatshoofd publiekelijk is aangekondigd dat corruptie onderzoeken met de nodige voortvarendheid ter hand zullen worden genomen, vraag ik u om ten spoedigste mij per ommegaande te informeren en wordt deze brief eveneens ter kennis gebracht van het Staatshoofd”, aldus de PG aan Abiamofo.
De PG deelt in het schrijven ook mee, dat de unit Anti-corruptie van het Korps Politie is gevraagd om de aangevers bij proces-verbaal te horen. Volgens advocaat Antoon Karg is het van belang, dat zowel het onderzoeksteam als de melders en getuigen alle ruimte en bescherming krijgen voor een volledig onderzoek. “Als aangevers juichen wij een zo deskundig onderbouwd mogelijk oordeel omtrent vervolging toe”, zegt Karg tegenover De West.
Alle feiten in de strafklacht tegen Sibilo en Rusland wijzen erop dat er in dezen sprake is van corruptie en wel het gunnen van werkzaamheden van tientallen miljoenen USD aan het bedrijf Olibis. Hierbij wordt misbruik gemaakt van de financieel slechte positie van de EBS om Olibis te kunnen selecteren omdat alleen dit bedrijf zogenaamd een financieringsoptie kan aanbieden. Hierdoor wordt effectief het gehele aanbestedingsproces omzeild. In de aangifte is de conclusie getrokken, dat de door de RvC en directie gepleegde handelingen, de EBS en in het algemeen Suriname, grote schade opleveren.
The post PG zal proces aanbestedingen EBS uitzoeken appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname