PG WIL LEIDING KPS VERVANGEN

Naar de krant verneemt, is de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de huidige korpsleiding, op zijn zachtst gezegd, bar slecht en ondermijnend naar het Parket toe en in het bijzonder de procureur-generaal, Roy Baidjnath-Panday. Om een goedwerkend geheel te bewerkstelligen, zal de algehele leiding van het Korps Politie Suriname (KPS), vervangen moeten worden. Sedert 2018 heeft de huidige procureur-generaal (PG) meegedeeld, dat de verstandhouding tussen de korpschef en het OM ongekend slecht is, wat voor verstoring zorgt bij de justitiële uitvoering van taken c.q. opdrachten. De PG heeft daarbij verwezen naar de Grondwet en het Politie Handvest waarin wordt aangegeven, dat voor wat betreft de justitiële taakstelling, de PG de autoriteit is. Deze zaken zijn aangehaald in een bijeenkomst waarin er een werkgroep is geïnstalleerd die belast zal zijn met de werving en opleidingen van rekruten binnen het KPS. De PG heeft naar verluidt tijdens deze bijeenkomst, verduidelijkt dat met eerdere korpschefs (w.o. dhr. Monsels; dhr. Hunsel; dhr. Braam; mw. Daniels en dhr. Tjin Liep Shie) er een heel goede verstandhouding was. Thans blijkt dat de huidige korpschef, dhr. Roberto Prade, een eigen visie op zaken heeft en de PG vermijdt. De PG verduidelijkt dat tijdens korpschef Hunsel, de eerste richtlijnen zijn gekomen vanuit het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van dienstverlening. Hiermee wordt bedoeld dat het Politie Handvest specifiek aangeeft, dat de adviezen van de PG worden meegenomen door de minister van Justitie in tuchtstraffen aan politieambtenaren. Echter gebeurt zulks al maanden niet meer. De laatste keer was dat in augustus 2019, daarna werden werkafspraken gepland in de maanden september, oktober, november etc.
Thans vindt de selectie plaats van 431 personen.  Naar verluidt heeft informatie de PG bereikt dat in die groep, ook personen zitten met een criminele achtergrond. Dit zou zijn bewerkstelligd door de inspecteurs van politie Gentle en Hellings. Het lijkt er naar wij vernemen thans op dat Prade, Gentle en Hellings, kunnen “maken en breken” in de organisatie, wat een absurditeit inhoudt. Ook vernemen wij dat een dergelijke situatie wortel heeft kunnen schieten vanwege de relatie die ze hadden met het toenmalige Kabinet van de President, met name de heren Jozefzoon en Van der San. Ook is inmiddels uitgelekt dat het hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid, overste Veira en de inspecteur Terborg, pasjes gaven aan burgers teneinde wapenbezit te ‘legaliseren’, hetgeen ontoelaatbaar is. In het kader hiervan vernemen wij, dat de PG de werkgroep gevraagd heeft, de afdelingen die geleid worden door deze personen, goed onder de loep te nemen. Evenzo de afdelingen die door inspecteur Van Gobbel (Lees: Justitiële Dienst) worden geleid. Naar verluidt, bestaat er momenteel geen samenwerking tussen de verschillende inlichtingendiensten in het land. Men wil van anderen aanhoren, maar is niet bereid eigen informatie te delen.  Er zijn naar de visie van het OM, competente officieren binnen het KPS die na gedegen vorming, deel kunnen uitmaken van de leiding van het KPS. In de transitiefase ziet het OM en zijn leiding, dat een gepensioneerd lid van de organisatie dan wel een actief dienende die draagvlak geniet en de nodige competenties heeft, geplaatst wordt in de leiding. De leiding van OM zou hebben voorgesteld, de gepensioneerde hoofdinspecteur dhr. Steinberg, dhr. Ruben Dijks en de actief dienende commissaris van politie, dhr. S. Changoer, te belasten met de leiding van het korps.
The post PG WIL LEIDING KPS VERVANGEN appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname