Pg vraagt verwerping excepties raadslieden Hoefdraad

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft vandaag in de strafzaak tegen de verdachte Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën, de rechter gevraagd de opgeworpen excepties te verwerpen en vervolgens over te gaan tot behandeling van de zaak.
Rechters Marie Mettendaf, Maureen Dayala en Danielle Karamatali hebben aangezeten bij deze zaak.
Rechter Mettendaf heeft de raadslieden van Hoefdraad in de gelegenheid om hun reactie op hetgeen de pg heeft gesteld op maandag 21 december schriftelijk op te sturen naar het gerecht en het Openbaar Ministerie.
Dinsdag neemt de rechter een beslissing over de opgeworpen excepties van de raadslieden. De pg krijgt dinsdag eveneens de gelegenheid om te reageren op wat de raadslieden schriftelijk hebben aangegeven.
Volgens de pg is aan de griffier, door de medewerking van parketwacht, een akte van uitreiking van de dagvaarding verstrekt waaruit blijkt dat er aan de wettelijke termijn van vier dagen voor de uitreiking is voldaan. Hij geeft dat een medewerker van parketwacht op 27 november naar het woonadres van Hoefdraad, Eusieweg 40, was geweest om de dagvaarding bestemd voor Hoefdraad aan hem te verstrekken.
Op zijn woonadres is Hoefdraad niet aangetroffen. De politiefunctionaris werd te woord gestaan door een beveiligingsmedewerker die geen huisgenoot is en kon de dagvaarding niet op het woonadres van de verdachte worden uitgereikt.
De dagvaarding is op 27 november uitgereikt aan districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost omdat de Eusieweg onder dit ressort valt.
Ook geeft hij mee dat er in de dagvaarding een verschrijving heeft plaatsgevonden vanuit het Openbaar Ministerie (OM). De pg heeft het Hof gevraagd deze verschrijving te corrigeren.
Volgens raadsvrouw van Hoefdraad, Irene Lalji, heeft het OM betwist dat de excepties opgeworpen door de raadslieden van Hoefdraad gegrond zijn.
Ook merkt ze op dat het OM gevraagd heeft om een wijziging in de dagvaarding. Een van de excepties van de raadslieden was dat de dagvaarding een fout bevat. Laldji geeft aan dat het OM die gemaakte fout erkend waarbij ze stelt dat die een verkeerd lid van een artikel heeft gebruikt. Het OM heeft het gezien als een schijffout. De raadslieden zien het echter anders en noemen het een wijziging van de dagvaarding en geen verschrijving.
Het juridisch team van Hoefdraad wil zich buigen over hetgeen het OM heeft gepresenteerd en zal daarop maandag schriftelijk reageren.
Het schetst de verbazing dat het OM vandaag de rechter gevraagd om hen geen gelegenheid te geven om weer antwoord te geven. Lalji zegt dat de advocaten andermaal het woord mogen voeren. Het Hof heeft toen beraadslaagd en besloten dat de raadslieden wel mogen reageren en wel schriftelijk. Hoefdraad wordt naast Lalji ook bijgestaan door Frank Truideman en Murwin Dubois.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald