Personeelsbond SPSB eist plek in rvc op

De Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname (ABBS) bij de Surinaamse Postspaarbank onder leiding van Heinrich Rozen heeft op 8 december in een brief aan minister Armand Achaibarsing van Financiën en Planning aangedrongen om binnen 2 weken de voordracht van de ABBS binnen de raad van commissarissen te effecturen. Heinrich stelt enorm verbaasd te zijn dat ondanks afspraken tussen de vakcentrale C-47, waar de personeelsbond aangesloten is, en president Chandrikapersad Santokhi er toch een nieuwe rvc bij de SPSB is aangetreden, zonder dat de vertegenwoordiger van de ABBS was opgenomen in de raad. Ruim voor de benoeming van een nieuwe raad bij de SPSB had de vakbond zijn voordracht voor de invulling in de raad doorgegeven aan de minister van Financiën. Over de reden van het niet meenemen van de voordracht tast de bond nog in het duister.
Geduld bond ten einde gekomen
De vakbondsleider vindt het des te meer pijnlijk dat ondanks de rol en bijdrage van het personeel in het veiligstellen van de bank en de belangen van de cliënten, de vakbond wordt geweerd om vanuit de raad zijn verdere bijdrage te leveren. Aan het geduld van de bond is er daarom een einde gekomen. Om verstoring van de arbeidsrust bij de bank te voorkomen, vraagt Rozen om de kandidaat van de bond te benoemen in de raad. De vakbond brengt in herinnering dat het juist het bankpersoneel is geweest dat onder enorme risico’s, grove schandalen c.q.  financiële malversaties onder de aandacht van de samenleving heeft gebracht en een verzoek tot onderzoek heeft ingediend bij de procureur-generaal. Hierdoor is een ondergang van de bank niet alleen voorkomen, maar worden schuldigen strafrechtelijk vervolgd en zijn aangehouden.Ook problemen met benoeming leden in rvc’s bij andere bedrijven
De vakbeweging worstelt sinds het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk met de benoeming van haar leden binnen in de besturen. Recent heeft ook de Personeelsbond bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname N.V. (BP Cevihas) met hetzelfde probleem te kampen gehad. Binnen C-47 hebben zijn er in totaal 24 bedrijven, staatsinstellingen, parastatalen, waar er een vakbond is en waar geëist is dat zij ook een voordracht moet doen om zitting te nemen in de besturen. Tussen de voorzitter van C-47 en de president is bij het aantreden van deze regering de afspraak gemaakt dat de vakbeweging zijn plaats zal krijgen in de rvc’s en rvt’s.
FR

Dit delen:

Vind ik leuk:
Like Laden…

………… (DB Sur)

Lees verder

Bron: Dagblad Suriname