Personeel ‘s Lands Hospitaal heeft geen Srefidensi-bonus ontvangen; voert sitdown actie

Het personeel van het ‘s Lands Hospitaal voert een sitdown actie. De personeelsleden zijn er niet over te spreken dat ze de bonus van SRD 300 die door president Chan Santokhi was beloofd, niet hebben ontvangen. De directeur van het ziekenhuis, Dayanand Mathoera, betreurt het dat het personeel direct is overgegaan tot het voeren van actie.
Hij legt uit dat het geld door het ministerie van Financiën en Planning wordt overgemaakt naar het ziekenhuis en de ziekeninstelling betaalt dan uit. “De mensen moeten even geduld hebben. Er wordt vergaderd en dan gaat men direct daarna in actie. Dit is geen stijl van werken”, vindt de directeur. Het geld wordt vandaag uitbetaald, geeft hij aan in gesprek met Suriname Herald.
Volgens de directeur is de toelage een cadeau van de regering en geen salaris. Men moet verantwoordelijkheidsbesef hebben voor het werk. De regering heeft drie keer de criteria moeten wijzigen, omdat het gebleken is dat het personeel van de ziekenhuizen zich ook had geregistreerd. De namen kwamen ook voor op de lijst van de particulieren en er moest een nieuwe registratie plaatsvinden. Er is hierdoor een vertraging gekomen in de uitbetaling.
Ambtenaren die al hebben ontvangen kwamen weer voor op de lijst, zegt Mathoera. “De mensen moesten zich toen opnieuw persoonlijk met hun ID-kaarten aanmelden en we hebben nieuwe lijsten geproduceerd en die moest we gaan indienen. Het duurt drie dagen om het geld volledig over te maken naar de verschillende banken. Men moet dit niet als punt aangrijpen om te staken, er is geen geduld”, voert hij aan.
De bond is niet naar de directie gekomen na de vergadering voor een onderhandeling. “Er zijn een aantal handtekeningen verzameld en dat heb ik niet nodig als directeur om mijn werk te doen”, laat hij weten. “Ik heb de voorzitter uitgelegd dat het een regeringsverantwoordelijkheid is. De bank moet ook medewerking verlenen. Ik ben verrast geworden met de onaangekondigde actie”, aldus Mathoera.
Andere punten waarover er ook actie wordt gevoerd is de COVID-19-toelage die nog niet is uitbetaald en het derde punt was de salarisverhoging.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald