Personeel PCS wil salarissen november op tijd ontvangen

De directie van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is in overleg met minister Amar Ramdin van Volksgezondheid om de salarissen over november op tijd te kunnen uitbetalen.
Raj Jadnanansing, algemeen directeur van het PCS, geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat de salarissen van het personeel gistermorgen overgemaakt zijn, nadat de nodige middelen daarvoor door het ministerie van Financiën en Planning ter beschikking zijn gesteld.
Met de uitbetaling van de salarissen konden de diensten bij het PCS normaal voortgang vinden. Jadnanansing geeft aan dat met de minister overleg heeft plaatsgevonden om de verwerking van deze maand op tijd te laten doen. Dit moet ertoe leiden dat PCS geen stagnatie meer zal ondervinden in zijn werkzaamheden.
Het personeel heeft maandag het werk neergelegd, omdat ze nog geen salaris had ontvangen over de maand oktober. De bond bij het PCS heeft de directie duidelijk laten weten, dat het personeel de late uitbetaling van zijn salaris beu is. Volgens de bond is het PCS een van de zorginstellingen, die veel later haar personeel uitbetaalt in vergelijking met overige zorginstellingen zoals de ziekenhuizen.
Het personeel is van oordeel dat er een structurele oplossing moet komen voor het financieel probleem bij PCS. Late uitbetalingen van de salarissen hebben tot gevolg dat personeelsleden niet op tijd hun schulden en of leningen kunnen betalen. Dit gaat gepaard met het betalen van boeterente bij leningen die zijn aangegaan.
Personeelsleden betreuren het dat er geen rekening met hen wordt gehouden, omdat ook zij een gezin hebben om te verzorgen. Ze hopen dat zij deze maand en de maanden daarna op tijd hun salaris kunnen ontvangen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald