Personeel Medische Zending in actie; nog steeds niet uitbetaald

De leden van de Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO) hebben vanaf vandaag het werk neergelegd omdat ze de lonen en salarissen van de maand oktober nog niet hebben ontvangen. De bond heeft hiervan melding gedaan bij de directie van de Stichting Medische Zending Primary Health Care (MZPHCS).
In haar petitie hebben de bondsleden aangegeven om per vandaag thuis te zullen blijven tot de salarissen op hun rekeningen zijn gestort. Deze petitie is ingediend naar aanleiding van de brief die door de directie van de Medische Zending (MZ) op 30 oktober is doorgestuurd naar haar medewerkers over het uitblijven van de salarissen van het ministerie van Financiën.
De bond heeft dispensatie verleend aan werknemers van de MZ voor het uitvoeren van alleen spoedgevallen en voortgang van een geplande training van microscopisten.
De directie betreurt deze werkonderbreking en is druk bezig met het ministerie van Volksgezondheid te zoeken naar een oplossing om dit tot het verleden te doen behoren.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald