Personeel Ashiana krijgt uiterlijk woensdag vergoedingen

Het personeel van Huize Ashiana krijgt uiterlijk woensdag 9 december 2020 zijn overwerkvergoeding en overige toelagen gestort. Dit heeft minister Uraiqit Ramsaran van Sociale zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) afgesproken met de staf en personeelsbond van het tehuis.“Het heeft niet aan de minister gelegen. Het was een miscommunicatie waardoor zaken zo zijn verlopen. En we hebben ook duidelijke afspraken gemaakt zodat dit in het vervolg niet meer voorkomt en dat de mensen op tijd, zoals ze normaal gewend zijn, hun salaris kunnen ontvangen en daarbij behorende toelagen”, zegt bondssecretaris Jan Aviankoi. Hij heeft bevestigd dat een beroep is gedaan op het personeel om het werk te hervatten.Ramsaran zegt het erg belangrijk te vinden dat het personeel de vergoedingen krijgt conform de geleverde diensten. “Het zijn zware tijden”, erkent hij. De bewindsman heeft daarom met de meeste spoed laten onderzoeken waaraan het heeft gelegen dat de uitbetalingen niet waren verricht, zoals het personeel heeft verwacht. Hij benadrukt dat niet alleen een goede communicatie belangrijk is, maar dat ook het papierwerk goed afgerond dient te zijn en goedkeuring moet worden verkregen, alvorens de stukken worden verstuurd naar het ministerie van Financiën en Planning, die overgaat tot overstorten van de bedragen. Gebleken is dat vóór het aantreden van Ramsaran zaken administratief niet volgens de juiste procedure werden afgehandeld.Met staf en personeelsbond van Ashiana is daarom afgesproken dat voortaan de juiste procedures zullen worden gehanteerd. De minister heeft intussen ook naar verschillende stichtingen een brief doen uitgaan om hen te wijzen op de deadlines die gelden voor het indienen van stukken, met name voor de maand december. “De stukken moeten al vóór 10 december bij Sozavo zijn ingediend, zodat wij een goede afhandeling daarvan hebben en wij eenieder op tijd kunnen betalen”, laat Ramsaran weten.De Sozavo-minister is opgelucht dat de lucht is geklaard bij Huize Ashiana. Door de protestactie was de zorg in het bejaardentehuis vanaf maandag niet optimaal. “Het gaat om seniore burgers. Vooral degenen die bedlegerig zijn en op tijd verzorging nodig hebben, wat mij heel veel zorgen heeft gebaard. Ik heb geprobeerd zo goed als mogelijk met alle partijen te communiceren, want als de mensen hun diensten niet verlenen, lijden ook de bewoners eronder,”  stelt Ramsaran. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com