Per maandag contante betaling voor particuliere lab diensten

De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) betreurt het dat de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab vanaf maandag overgaan tot contante betaling voor lab diensten. Survam geeft aan dat tot op heden er geen overeenstemming is bereikt met de laboratoria over het traject om te komen tot acceptabele onderbouwde tarieven voor laboratoriumverrichtingen.
Terwijl de gesprekken hierover worden gevoerd, hebben voornoemde laboratoria besloten om maandag wederom contante betaling te eisen van de verzekerden verbonden bij verzekeringsmaatschappijen verenigd in Survam en de Stichting Staatsziekenfonds (SZF). Dit besluit van bovengenoemde laboratoria druist in tegen de Wet Nationale Basiszorgverzekering (S.B. 2014 no. 114) en de geest van de onderhandelingen, stellen de verzekeraars.
Survam en het SZF betreuren deze onmaatschappelijke opstelling en zullen er alles aan doen om het ongerief voor verzekerden tot een minimum te beperken. Bij de laboratoria van de ziekenhuizen vindt er geen betaling plaats, terwijl bij de overige laboratoria geldt dat indien personen hebben betaald, restitutie plaatsvindt volgens het geldende overeengekomen tarief.
Restituties zullen plaatsvinden via de verzekeraar of het SZF op vertoon van een duidelijk gespecificeerd betaalbewijs en het laboratoriumformulier. “Wij vragen onze verzekerden begrip voor deze inspanning onzerzijds gericht op het zoveel mogelijk betaalbaar houden van de ziektekostenverzekering,” laat Survam samen met SZF weten.
De zorgverzekeraars, die zijn verenigd in Survam zijn Assuria Medische Verzekering N.V., N.V. Parsasco en N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij ‘Self Reliance’. Er wordt samengewerkt met het SZF. Mylab, Health Control en Medilab hebben aan hun cliënten kenbaar gemaakt dat de macro-economische effecten van de devaluatie en inflatie, alsook de COVID-19-pandemie in de afgelopen maanden de labs hard hebben getroffen.
Het traject van tariefaanpassing voor de verzekeraars duurt langer dan ze kunnen volhouden en heeft een punt bereikt dat de rek er helemaal uit is. Om hun diensten te kunnen blijven leveren zijn ze genoodzaakt om hun bedrijfsvoering aan te passen. Per maandag moeten burgers contant betalen voor lab diensten. De labs begrijpen dat dit ongemak met zich meebrengt, maar zij hebben op dit moment geen andere mogelijkheden om die kwaliteit van de zorg te waarborgen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald