Per 1 juli nieuwe structuur voor elektriciteitstarieven

‘Kleinverbruiker zal niets merken, subsidiepot ter beschikking’
President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen meegedeeld, dat er per 1 juli een nieuwe structuur wordt ingevoerd voor de elektriciteitstarieven. Volgens het staatshoofd wordt de objectsubsidie vervangen door subjectsubsidie. Deze maatregel zorgt ervoor dat grootverbruikers niet meer gesubsidieerd worden. Voor de normale huishoudens zal het subsidiebedrag SRD 320 per maand bedragen en voor kleine commerciële gebruikers zoals winkels, SRD 250. De president benadrukte, dat de kleinverbruikers niets zullen merken van de nieuwe structuur. ‘’Er is ook rekening gehouden met huishoudens die uit meerdere gezinnen bestaan. Hiervoor zal er vanuit het ministerie van Financiën en Planning, een aparte subsidiepot ter beschikking worden gesteld.”
Huishoudens die SRD 37 per maand aan elektriciteit betaalden, zullen nu met subsidie, SRD 50 betalen. Huishouden die SRD 56 betaalden, zullen SRD 100 gaan betalen.  De president stelde dat de berichten die de ronde doen dat men duizenden SRD’s aan elektriciteit zal gaan betalen, misleidend zijn en niet op waarheid berusten. Het bedrag dat betaald zal gaan worden, is volgens de president, berekend door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en deskundigen. ‘’Men moet u niet misleiden, dat u duizenden gaat betalen.”
In het kader van het afbouwen van de subsidies zijn er volgens het staatshoofd, redelijke bedragen berekend. Het bedrag dat grootverbruikers zullen betalen, zal bepaald worden aan de hand van het stroomverbruik. “U bepaalt of u vijf airco’s wilt laten draaien of vier. U zult zelf bepalen of u de kosten van uw energie laag houdt.” De president deelde voorts mee, dat er vandaag tijdens de regeringspersconferentie, uitgebreid ingegaan zal worden op de nieuwe structuur voor elektriciteitstarieven.
door Orsilia Dinge
The post Per 1 juli nieuwe structuur voor elektriciteitstarieven .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname