PCS-zorgafdeling Broki operationeel

08/09/2020 05:55

-

Rudi Dwarkasing van het PCS en minister Amar Ramadhin bekijken de plaquette die is onthuld bij de officiële opening van de zorgafdeling Broki.
: CDS
 

PARAMARIBO –
Tijdens het eerste officiële bezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) maandag is de nieuwe zorgafdeling Broki geopend. Deze unit moet volgens medisch directeur Rudi Dwarkasing een belangrijke bijdrage leveren aan het klaarstomen van mentaal zieke personen om terug te keren in de maatschappij.

Het streven is om patiënten die langdurig ziek en opgenomen zijn
geweest in het PCS via verschillende programma’s binnen twaalf
maanden weer te plaatsen in de samenleving. “Het is een realistisch
streven van ons. Als het een utopisch ding was zouden we er niet
aan beginnen”, benadrukt Dwarkasing zelfverzekerd.

Tijdens een presentatie kort vóór de opening van Broki zei de
medisch directeur dat het plan om de nieuwe unit op te zetten sinds
2014 bij de leiding van de instelling leeft. Volgens hem is er
stapvoets gewerkt naar dit moment. Nu zijn er 24 patiënten
ondergebracht in de nieuwe afdeling. “We gaan het traject netjes en
op een wetenschappelijk verantwoorde manier doen.”

Aandacht en begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling maar ook
zelfontplooing zijn basiszaken waaraan gewerkt zal worden op de
afdeling Broki. “Deze patiënten moeten binnen een jaar al dan niet
gedeeltelijk hun weg terugvinden in de samenleving in plaats van
hier te verpieteren.”

Minister Ramadhin die de opening deed is ingenomen met het
initiatief. Ook de andere plannen van de directie van PCS wil hij
als bewindsman ondersteunen. Vooral over het kader van dit centrum
is de bewindsman lovend. “Ik weet dat er genoeg kader is. Er zijn
hier heel veel mensen die de mentale zorg op een hoger niveau
kunnen tillen”, merkt hij op.

Ramadhin zegt echter dat door de financiële crisis de regering
weinig bewegingsruimte heeft op dit moment. “Je ziet dat ook hier
de instelling wil komen op een bepaald niveau maar de financiële
uitdagingen zijn enorm en dat vormt een belemmering als je verder
wil gaan.”


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname