PCS-directeur: “Kiwa-certificaat is enorme uitdaging geweest”

“Het behalen van het Kiwa-certificaat is punt een, maar het behouden van dit certificaat is even belangrijk als het behalen ervan.” Dit zei de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, Raj Jadnanansing, bij het in ontvangst nemen van het certificaat als onderdeel van het hercertificeringstraject dat het PCS succesvol heeft doorstaan.
Voor Jadnanansing is het een enorme uitdaging geweest om gezien de huidige omstandigheden rondom de COVID-19-pandemie in de wereld en Suriname en beperkte financiële middelen, het kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden. Toch is het gelukt om samen met de Kwaliteitsunit en overige medewerkers het auditproces succesvol te doorlopen, al dan niet met de nodige kritische begeleiding vanuit Kiwa.
Reza Abdoelrazak, projectleider bij Kiwa en een van de auditors, memoreerde hoe het PCS en zijn medewerkers met de nodige creativiteit verbeterpunten hebben opgepakt op hun respectieve afdelingen. Jadnanansing stelt dat met de aanstelling van clustermanagers het kwaliteitsmanagementsysteem verder zal worden gedecentraliseerd en begeleid door de Kwaliteitsunit, zodat men steeds meer gestroomlijnd de auditrondes kan doorlopen.
“Dit certificaat is niet slechts van PCS, maar is het van ons allemaal,” zei Jadnanansing. Ook Abdoelrazak erkende de uitdagingen en omstandigheden waarin deze auditronde moest worden plaatsvinden en feliciteerde mede namens lead auditor, Petra Verstraten, het PCS met de hercertificering van de ISO-norm 9001:2015. De hercertificering is geldig voor de komende drie jaar.
Jadnanansing gaf te kennen dat het PCS vooralsnog het enige ziekenhuis is in Suriname, dat is gecertificeerd en sprak de hoop uit dat vanuit de overheid meer aandacht zal worden besteed aan het ziekenhuis vanwege zijn bijzondere doelgroep. Ook vanwege de herdenking van 125 jaar PCS op 1 oktober 2020 is deze hercertificering een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het ziekenhuis.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald