Patricia Etnel: “Onderwijsontwikkeling afgelopen 10 jaar is alles behalve mooi”

Wat in de afgelopen tien jaar met het onderwijssysteem is gebeurd, is volgens parlementariër Patricia Etnel (NPS) alles behalve mooi. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2020, gaf ze een opsomming van waar het is misgegaan in het onderwijsgebeuren.
Ook projecten met goede potentie, zijn uitgemond in een trieste ontwikkeling. Daarbij verwees ze naar de miljoen investering in het leerlingenvolgsysteem van de basisschool, de naschoolse opvang, transformatie van het Imeao en lager beroepsonderwijs (lbo).
Gelet op de ontwikkelingsplannen zou Suriname in 2020 in een ware transformatie zijn wat het onderwijsgebeuren betreft, zegt Etnel. Daarbij verwees ze naar het Ontwikkelingsplan 2012-2016, waarin is opgenomen dat er een blauwdruk zou worden gemaakt van het onderwijsstelsel. Er is miljoenen Surinaamse Dollars in gestopt.
Ze zei dat er in 2010 een zekere basis is achtergelaten met geld voor sowieso studenten die verder moesten studeren. Voor schoolvervoer was er ook geld. Wanneer ze na tien jaar naar het onderwijs kijkt, dan bloedt haar hart want ze ziet dat zoveel is kapotgemaakt.
“Er zijn miljoenen Surinaamse Dollars geïnvesteerd in het onderwijs en dan nog zijn we steeds niet eruit,” merkte ze op. De vraag hoe verder te gaan met het onderwijssysteem is volgens haar een belangrijke vraag. Etnel haalde aan bij het gewoon lager onderwijs (glo) zoveel is kapotgemaakt.
Er is een nieuw systeem doorgevoerd zonder dat er goed over is nagedacht. Doordat dit gewoon is doorgedrukt, zit men nu opgescheept met dit systeem. In het parlement is aan de vorige regering gevraagd om met een oplossing te komen. Deze is nooit gebracht.
Ook met betrekking tot het leerlingenvolgsysteem is er geen duidelijkheid gekomen, terwijl er volgens Etnel miljoenen in is geïnvesteerd. De toenmalige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die nu parlementariër is, Ashwin Adhin, heeft het toen aangekondigd, merkte Etnel op. Het is nog steeds zo dat de leerling door de leerkracht op een andere manier zelf wordt gevolgd. Het leerlingenvolgsysteem is nooit gekomen, benadrukte de parlementariër.
Het project Naschoolse opvang noemt Etnel een trieste ontwikkeling. Het was volgens haar een prachtig initiatief. “Geld van de samenleving is hierin geïnvesteerd. Nu rest de vraag hoe verder met de opvang van de kinderen,” zegt de volksvertegenwoordiger.
Het lbo dat getransformeerd zou moeten zijn, is nu een mislukt project. Het gaat niet goed met het lbo-systeem, zegt Etnel. Hetzelfde geldt voor de transformatie van het Imeao waar volgens de parlementariër men stinkend rijk is geworden door zitting te hebben in een commissie. “Die transformatie werkt niet,” zei ze botweg. Ook is er geen oplossing voor gekomen. Daarom wil ze van de regering weten hoe verder met het onderwijs?
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald