Pater Wong Loi Singh neemt afscheid van Nickerie

19 Jul, 09:34

Pater Rudi Rene Wong Loi Singh heeft zondag zijn laatste dienst in Nickerie gehouden. De geestelijke, die in 1974 is ingewijd tot priester, heeft van de 47 jaren die hij heeft vervuld als priester, 27 jaren gediend in Nickerie. Hij is zo lang in het district dat hij een familie-band heeft opgebouwd gedurende zijn verblijf in het district. Nickerie was zijn thuis geworden.

De geestelijke is nu 85 jaar geworden en gaat terug naar Paramaribo waar hij zijn pastoraal werk zal voortzetten. Volgens de kerkgangers is in de periode van pater Wong Loi Singh de Rooms Katholieke gemeenschap gegroeid. Een zekere Lalita kwam de pater groeten en vertelde dat ze Hindoe is. Ze had problemen en nam daarom contact op met de pater. Volgens haar heeft hij zeker 2 uren naar haar zitten luisteren, en daarna gebeden. Hij heeft zelfs huisbezoeken afgelegd en gebeden soms heeft hij telefonisch met haar gebeden en haar problemen zijn opgelost.

Zondag waren er verschillende mensen in de kerk, schoolleiders van de RK-scholen, vertegenwoordigers van de verschillende parochies en parochieleden die allemaal hebben aangegeven dat zij op elk moment een beroep op de pater konden doen. Hij was een echte herder voor zijn schapen, werd aangegeven. Pater Wong Loi Singh heeft heel veel cadeautjes in ontvangst mogen nemen als blijk van waardering voor het goede werk dat hij heeft gedaan voor de R.K. gemeenschap in het district.Van hem neemt over pater Augustinus Sudaryanto geassisteerd door pater Christiphorus Susanto.  

Advertenties

Monday 19 July

Sunday 18 July

Saturday 17 July

………… (Star)


Lees verder

Bron: .com