Particuliere labs weigeren garantiebrieven Azpas, PZS en Parsasco

De particuliere laboratoriums Health Control, My Lab en Medilab zullen ingaande vandaag geen garantiebrieven van de verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco accepteren. Dit hebben de directies van deze drie bedrijven in een bekendmaking aan verzekerden meegedeeld. De verzekerden van deze maatschappijen zullen contant moeten betalen voor labonderzoeken.
Conform de afspraken zouden beide partijen zich inzetten om vóór 1 november tot een oplossing te komen. De labs betreuren het te moeten meedelen, dat er geen overeenstemming is bereikt met de Surinaamse Verenging van Assurantiemaatschappijen (Survam). Na diverse bijeenkomsten met het ministerie van Volksgezondheid en de Survam zijn partijen nog niet tot een juist tarief gekomen.
De directie van Health Control liet weten, dat er door diverse partijen calculaties plaatsvinden om tarieven vast te stellen die voor beide partijen acceptabel zijn. In de tussentijd zijn de labs genoodzaakt wederom de maatregel van contante betaling te moeten invoeren om zo de continuïteit van hun bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Health Control, My Lab en Medilab bieden hun verontschuldigingen aan voor eventueel ongerief voor de verzekerden en hopen op begrip.
Eerder hadden de labs de beslissing genomen om geen garantiebrieven meer te accepteren. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft toen geïntervenieerd. Het was de bedoeling dat partijen met elkaar aan tafel zouden zitten om gezamenlijk een oplossing te vinden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald