Parmila Bissumbhar leidt RvC FAI

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs tijdens zijn oriëntatiebezoek aan de Food and Agriculture Industries (FAI), een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd. Parmila Bissumbhar is de president-commissaris. Bij die gelegenheid heeft de interim-directeur Shiewa Nanhoe het rehabilitatieplan gepresenteerd.
Het doel van dit plan is om in 2025 het medewerkersbestand te hebben opgevoerd naar 2.000 medewerkers alsook een productiecapaciteit van 50 ton per hectare en 2.000 ha in productie, waarbij een medewerker per ha wordt gerekend. De staat Suriname heeft op 6 november 2020 de aandelen van FAI van de moedermaatschappij Univeg overgenomen en is daarmee nu honderd procent aandeelhouder.
Dit bedrijf heeft te maken met zware financiële uitdagingen, de beheersing van de MOKO-ziekte en het uitbreiden en diversifiëren van zijn activiteiten. FAI heeft de afgelopen periode de bedreigingen zoveel als mogelijk omgezet in uitdagingen, waarbij de MOKO-ziekte voor een groot deel onder controle is gebracht.
Sinds het vertrek van het Belgisch managementteam, is er ook een nieuwe exportmarkt aangeboord. In het aflopen jaar zijn er 26 containers bacoven geëxporteerd naar Barbados en geprobeerd wordt nu voet aan de grond te krijgen in Haïti, een land met een markt van 11 miljoen inwoners.
De RvC bestaat naast Bissumbhar uit de leden Anand Ramkisoensingh, Leon Brunings, Yvette Rokadji, Rachel Breeveld en Lucretia Abende. Minister Sewdien sprak de hoop uit dat dit bedrijf weer zal bloeien en er studies gedaan zullen worden van de mogelijkheden die er zijn.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald