Parmessar: Volk enorm verarmd door beleid regering

NDP-fractieleider Rabin Parmessar vindt dat het volk radeloos, het land reddeloos en de regering redeloos is. Hij zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gisteren dat er sprake is van enorme verarming van het volk door drie devaluaties kort na elkaar, vele verzwarende maatregelen (brandstof verhoging, inkrimping van subsidies, solidariteitsheffing). Door niet afdoende aanpak van de Covid-situatie neemt steeds ergere vormen aan volgens hem. Ook de enorme wateroverlast heeft grote nadelige gevolgen. “Alles en iedereen gelieerd aan de vorige regering wordt gecriminaliseerd door het huidige bewind, zonder onderliggende dossiers. Men zit vaak op de stoel van de rechter om burgers te veroordelen”, stelde Parmessar. Door het bekladden van de vorige regering probeert men de aandacht af te leiden van het eigen falend beleid en de vele lastenverzwarende maatregelen voor de burgers aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Hij merkte op dat beloofd was het land te redden, maar deze belofte is niet waargemaakt.  Parmessar somde diverse missers op. Een greep uit zijn betoog:• Gelegenheidswetgeving en negeren van bestaande Corporate Governance Code in de case van Staatsolie. Rolconflicten worden genegeerd: dezelfde personen bij diverse bedrijven, die in een sfeer van belangenverstrengeling liggen. Statuten worden zelfs gewijzigd om Friends and Family te accommoderen. Sponsoren van politieke partijen worden openlijk geaccommodeerd, zelfs in zeer conflicterende rollen waar normen en waarden voor aanstelling, overboord worden gegooid! •  Op 6 oktober 2020 tekent de overheid/SLM een overeenkomst met een bewakingsbedrijf Blitzz om de mensen uit Nederland  in verplichte thuisquarantaine te bewaken. Dit bedrijf was destijds niet ingeschreven bij KKF en dat werd op 8 oktober 2020 ingeschreven, 2 dagen na de ondertekening van de overeenkomst. Het zou gaan om een eenmansbedrijf. Het adres waar het bedrijf ingeschreven is, bleek vals te zijn. Enkele dagen daarna wordt de directeur van de SLM ontslagen. Wanneer wordt deze zaak met alle documenten overhandigd aan de pg? • De minister van Volksgezondheid die na aankondiging van de derde Covid-19 golf met maar liefst 3 nieuwe varianten, zijn koffers pakt en naar Miami vertrekt voor privé-zaken. • Te midden van de pandemie heeft ook ons onderwijs zwaar te lijden. De minister van Onderwijs heeft met haar mededeling dat afstandsonderwijs niet van het ministerie afkomstig is, voor veel verwarring gezorgd. Wat is gebeurd met alle investeringen in afstandsonderwijs? Er is zelfs aangegeven dat in samenwerking met Telesur enkele educatieve websites kosteloos te bezoeken zijn. • Er is geen transparantie bij aanbestedingen in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld voedselpakketten. Ook geen transparantie omtrent de criteria etc. om in aanmerking te komen voor zo een pakket. Ook is er veel ruis over aanbestedingen/gunningen bij OW. • Er is geen transparantie betracht bij het debacle rondom New Surfin NV. Deze NV is nog steeds niet nietig verklaard en staat nog ingeschreven bij KKF.  • Er wordt niet opgetreden wanneer regeringslieden over de schreef gaan. De minister van OW zegt publiekelijk de burgers te straffen op basis van hun politieke voorkeur de afgelopen 10 jaar. Hij haalt trenzen niet tijdig op om nu grotere wateroverlast te ervaren met hele grote schade. Nu is er ineens wel geld om de trenzen op te halen en een schadefonds in het leven te roepen. Voor een vliegtuig die mogelijk meer Covid-19 gevallen naar Suriname brengt, was er binnen 24 uur, US$ 650.000 beschikbaar. Voorzitter, de leugens over de lege staatskas worden nu zelfs ontkracht. Het is een kwestie van tijd. •  Het bestuur is verkaveld. Partners mogen naar eigen inzichten invulling geven aan de ministeries.•  Het benoemen van 18 kersverse dc’s; nieuwe directeuren op diverse departementen, parastatale bedrijven, RvC’s, etc., terwijl de oude doorbetaald worden. Functie eisen, selectiecriteria zijn zoek. •  Een chaotische aanpak van de Bazo-kaarten, waardoor velen in een zeer moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Onverantwoord is de intrekking van de 130.000 verzekeringspasjes, terwijl we ons bevinden in een derde golf.•  Landelijk worden de huisartsenposten gesloten. Cubaanse artsen zijn teruggestuurd en nu is er een tekort aan artsen en paramedici. Het leven is in vergelijking met 9 maanden terug zwaarder geworden door de beleidskeuzes, stelt Parmessar. De kosten voor het levensonderhoud zijn verdrievoudigd! Een ei dat vóór de verkiezingen SRD 1.20 kostte, kost vandaag de dag minimaal SRD 4 per stuk! Terwijl de formele koers voor de US$ op 21 is gesteld is dit niet te bemachtigen en op de parallelkoers wordt het voor rond SRD 23 verkocht. De maatregelen van het IMF-programma komen er nog achter aan. In de afgelopen maanden heeft de regering juist maatregelen doorgevoerd om meer geld uit de zakken van de samenleving te kloppen, voerde Parmessar aan die diverse voorbeelden gaf van lastenverzwaring. Deze maatregelen brengen enkele honderden miljoenen op maandbasis op ,volgens de politicus. “Wat is de meeropbrengst gemiddeld per maand van de getroffen maatregelen? Kunnen we eerlijke en transparante cijfers hierover krijgen van de Regering met onderliggende documenten? … …………


Lees verder