Parmessar: “VHP-centrum voor opvang COVID-19-patiënten kan niet”

NDP-fractievoorzitter, Rabin Parmessar, is niet te spreken over het feit dat het VHP-centrum Nickerie gebruikt zal worden als opvangcentrum voor COVID-19-patiënten. Momenteel wordt het partijcentrum gereedgemaakt hiervoor. “Een partijcentrum is niet de juiste plek,” zegt Parmessar aan Suriname Herald. De ruimte is volgens hem niet geschikt, want het is bijna open en heeft nota bene een lage muur, is hij van mening.
De politicus vraagt zich af vanwaar het geld gehaald zal worden om de ruimte om te bouwen. “Zal het uit het COVID-fonds komen?”, vraagt hij. Parmessar begrijpt dat de leiding van hetMungra Medisch Centrum (MMC) uit de VHP komt en weet dat zij belast zijn met deze kwestie. Echter vindt hij dat de regering deze zaak moet rechttrekken.
Parmessar voert verder aan dat er in de buurt van dat VHP-centrum genoeg goede locaties zijn om een opvangcentrum voor COVID-19-patiënten op te zetten. Zo is er een sporthal die omgebouwd kan worden, want de faciliteiten zijn er al. Alleen moet erin geïnvesteerd worden. De parlementariër merkt eveneens op, dat investeren in de sporthal een blijvende investering wordt voor de regering en de samenleving van Nickerie.
Andere locaties zijn het minicentrum te Zeedijk en het MCP-gebouw. Het personeel van het MCP-gebouw zou volgens Parmessar ergens anders geplaatst kunnen worden. Ook het Regency hotel in Nickerie leent zich eveneens goed voor om als opvangcentrum te dienen.
Het bevreemdt de parlementariër daarom juist, dat er voor een partijcentrum gekozen wordt. Dit is zeker geen goede zaak. Daarnaast zullen de investeringen komen uit overheidsmiddelen, die gebruikt worden om een gebouw van een politieke partij op te knappen. “Dit kan niet”, benadrukt hij.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald