Parmessar: “Nieuwe EBS-tarieven zijn met 200 procent verhoogd”

De nieuwe elektriciteitstarieven zijn met meer dan tweehonderd procent verhoogd. De tarieven zijn per 12 juli ingegaan zonder een gedegen inhoudelijke informatiestroom naar de samenleving, geeft NDP-parlementariër Rabin Parmessar te kennen. Hij merkt op dat hij hierover nog nergens een formeel regeringsbesluit heeft gezien. Parmessar heeft moeten vernemen dat pas maandag een staatsbesluit hierover is gepubliceerd.
Het directe gevolg van de devaluaties en afbouw van subsidies, is dat voor geleverde diensten marktconform betaald zal moeten worden. Volgens de parlementariër zal de prijs per kilowattuur (KWh) onder een vergrootglas moeten. Hij voert aan dat verschillende deskundigen en belangrijke stakeholders van oordeel zijn dat de prijs per KWh lager moet zijn en het beleid anders gevoerd moet worden.
“Iedereen begrijpt dat de kosten omhooggaan, maar laten we eerlijk en transparant inhoudelijk over de kostencomponenten met argumenten de discussies voeren om te geraken tot een breed draagvlak,” zegt hij. De samenleving moet zich volgens Parmessar afvragen als ze de juiste prijs betalen voor de Hydro centrale; opwekking Staatsolie, centrale Tout Lui Faut, opwekking EBS, de zware olie die Staatsolie voor EBS in rekening brengt, de operationele kosten EBS, aansluitkosten, gas, keuringsbedrijf.
De gepresenteerde tarievenstructuur is niet conform de Energiewet 2016. De daadwerkelijke efficiënte kosten per KWh gelden voor een ieder en er mag geen sprake zijn van object- en of kruissubsidie, wat nu niet het geval is.
De overheid mag bepalen aan wie subjectsubsidie gegeven wordt en zal daar zelf voor moeten bijdragen. De delegatiebepalingen betekenen geenszins dat dit principe verlaten mag worden. Hier wordt de wet overtreden, is Parmessar van oordeel. Over de tarieven voor aansluitkosten, gas en de keuringen (Keuringsinstantie) is de regering tot nu toe stil, merkt hij op.
Over de financiering van de uitbreiding van het landelijk netwerk is de regering eveneens stil. “Wij kijken reikhalzend uit naar de nieuwe tarieven hiervoor en vooral wie waarvoor gaat betalen,” zegt hij.
Parmessar voert aan dat het bedrijfsleven en de grote gebruikers voornamelijk te maken zullen krijgen met extra zware verhogingen. Dit gaat grote negatieve gevolgen hebben voor onder meer het bedrijfsleven, werkgelegenheid en de consumentenprijzen verder omhoogduwen. De samenleving moet goed geïnformeerd worden om slimmer om te gaan met stroom om verder te bezuinigen, is de parlementariër van oordeel.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald