Parmessar laat staat betalen voor privébeveiligingssysteem

De ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabindre Parmessar, liet het bedrijf Infinity N.V. een beveiligingssysteem installeren ten behoeve van zijn privéwoning voor een bedrag van SRD 41.727, 35. Parmessar vroeg de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in een schrijven op 8 mei 2020, de middelen t.b.v. Infinity N.V., beschikbaar te stellen.
Uit het schrijven blijkt dat Parmessar wist dat het bedrag niet meer mogelijk was voor de begroting van het dienstjaar 2020, en vroeg daarom aan Hoefdraad zijn medewerking te verlenen. De passage uit de brief luidt als volgt: ‘’Gezien het feit dat voor operationele uitgaven 612 ‘Gebruik van goederen en diensten’ op de begroting voor het dienstjaar 2020 reeds is uitgeput, wordt gaarne uw medewerking c.q. goedkeuring gevraagd, de middelen voor het totaalbedrag van SRD 41.727,35 beschikbaar te doen stellen en deze ten laste te brengen van het ministerie van Financiën van het programma 1702 ‘Algemeen Onvoorzien’”, aldus Parmessar. Wij hebben gemeend het voormelde schrijven onze lezers niet te onthouden. Het schrijven luidt als volgt:
The post Parmessar laat staat betalen voor privébeveiligingssysteem .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname