Parlementsvoorzitter verwijt Parmessar stemmingmakerij

De aanvraag van de spoedvergadering door de fracties van de NDP en de BEP om over de uit de hand gelopen COVID-situatie te praten, heeft volgens assembleevoorzitter Marinus Bee niet volgens de juiste procedure plaatsgevonden. De voorzitter beweert dat hij van de fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, een app-bericht heeft ontvangen met daarin het verzoek. Het formele verzoek voor de vergadering zal Parmessar vandaag indienen.
“Het is duidelijk hoe een openbare vergadering aan te vragen. Tenminste vijf leden moeten de vergadering aanvragen,” zegt Bee. Hij noemt het feit dat Parmessar in de media is getreden na de app te hebben gestuurd stemmingmakerij.
De fractieleider van de BEP, Ronny Asabina, noemt de zienswijze van Bee een juridische spitsvondigheid. “De voorzitter moet kijken naar de nood. Nood breekt wet. Voor zover ik heb kunnen nagaan is de vergadering digitaal aangevraagd en ook goed onderbouwd. Het wordt vandaag op de niet-virtuele manier geformaliseerd.”
Asabina zegt verder dat convocaties doorgaans digitaal worden gestuurd. De BEP-fractie stelt dat gezondheid vóór economie gaat. “In deze precaire COVID-tijd, waar we in code zwart zijn, moeten de focus en efforts zijn om de gezondheid van het volk onder controle te krijgen. De alarmerende gezondheidsdreiging moet een halt worden toegeroepen.” Dit moet volgens Asabina uit solidariteitsoverweging, maar ook uit fatsoenlijkheidsoverwegingen. Hij zegt dat het parlement geen voorrang kan geven aan de Algemene Politieke Beschouwing.
Parmessar zegt dat dit reeds is besproken in het fractieleidersoverleg, dat op 28 mei via Zoom is gehouden. Hij zegt het verzoek per app en per e-mail naar de voorzitter te hebben gestuurd.
Volgens de oude situatie vóór COVID geeft hij Bee gelijk over de procedure. Hij zegt dat de fracties vandaag aan de formaliteiten zullen voldoen. Hij vraagt zich af als er iets mis is, als hij de zaak in de media bespreekt.
“Niemand kan een parlementariër dat recht ontnemen. Ik zie daar geen argumenten in. Alles is eerst naar de voorzitter gestuurd. Nadat de voorzitter het had ontvangen zijn we in de media getreden.”
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald