Parlementariërs discussiëren over COVID-pandemie tijdens IPU-vergadering

Een parlementaire delegatie onder leiding van de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, heeft tijdens een paneldiscussie op de vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) aangegeven welke maatregelen het parlement heeft getroffen tijdens de COVID-pandemie. Er is op de vergadering in Wenen, Oostenrijk, door de delegatieleden aangegeven, dat DNA direct na de eerste besmettingen maatregelen heeft getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
Een van de maatregelen is het houden van virtuele commissievergaderingen. Verder werd het gebruik van desinfecterende handgel en het dragen van een mondkap verplicht gesteld voor de leden, het personeel en de bezoekers van het parlement. Vanaf juni 2021 voert de COVID-19 mobiele swab unit sneltesten uit voor aanvang van de vergaderingen.
Het personeel werkt zoveel mogelijk vanuit huis en het personeel dat aanwezig moet zijn werkt in ploegen. De leiding van het parlement is van mening, dat parlementariërs het goede voorbeeld moeten geven en heeft daarom burgers opgeroepen om zich te laten vaccineren.
“Het verminderen van de impact van COVID-19 op de democratie is een dringende zaak en moet als zodanig worden aangepakt. Als we wachten tot de pandemie voorbij is om deze zaken aan te pakken, zal het waarschijnlijk te laat zijn,” heeft Bee aangegeven. Hij beëindigde zijn betoog door de hoop uit te spreken dat er binnenkort afscheid kan worden genomen van de COVID-19-pandemie.
De sprekersconferentie wordt vandaag voortgezet. Er zullen verder actuele thema’s aan de orde komen. De conferentie wordt afgesloten met een verklaring over parlementair leiderschap voor een effectiever multilateralisme, dat zorgt voor vrede en duurzame ontwikkeling voor de mens en planeet.
Asiskumar Gajadien (VHP) en Tashana Lösche (NDP) behoren ook tot de delegatie.