Parlement bekijkt mogelijkheden om te vergaderen tijdens code paars

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB), die voor morgen gepland waren, vinden vanwege de onoverzichtelijke COVID-situatie en de afkondiging van code paars geen voortgang. Parlementsvoorzitter, Marinus Bee, zegt dat het parlementaire werk voortgang moet vinden. Er is een Zoom-meeting met de fractieleiders geweest, omdat het geen bijeenkomst was waar er besluiten zijn genomen. Er is slechts overleg geweest.
“Er moet altijd een parlement zijn. We hebben een verantwoordelijkheid die wij niet makkelijk van ons kunnen afschuiven.” Ook het overig personeel zal met een minimale bezetting aan het werk zijn. Waar nodig worden afdelingen die niet essentieel zijn gesloten gehouden.
De voorzitter zegt dat de protocollen aangescherpt zullen worden. Er wordt gedacht aan minder mensen in de zaal. Vergaderen met minder mensen in de zaal met de mogelijkheid om vanuit de fractiekamers de vergadering te volgen. Ook zal voor voldoende ontsmettingsmiddelen en temperatuurmeters worden gezorgd. Daarnaast een strengere veiligheidscontrole. Er wordt alles eraan gedaan om verder te vergaderen. De voorzitter, vicevoorzitter en de griffier zijn bezig het plan uit te werken.
Het huishoudelijk reglement biedt geen mogelijk om op een andere manier te vergaderen, dan fysiek. “Een Zoom-vergadering is niet te controleren. Iemand kan inloggen en is toch niet aanwezig. Je weet ook niet als een DNA-lid alleen de bijeenkomst bijwoont.”
Bee maakt gebruik van de gelegenheid om de overige parlementariërs op te roepen zich te laten vaccineren. Tot nog toe zijn 27 parlementariërs ingeënt, waaronder een groot deel van de VHP-fractie.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald