Paneldiscussie bij de NPS over natievorming

“Hoe vormen we 1 natie”? Dat is het onderwerp van een lezing die tijdens een informatie- en discussieavond op vrijdag 2 juni a.s georganiseerd wordt door de NPS.

Henry MacDonald zegt dat een natie een staat is die als eenheid naar buiten treedt. Suriname is in dat kader bezig te werken aan natievorming.De panneldiscussie is op vrijdag 2 juni om 7 uur in de avond te Grun Dyari

..