Pandemie ontbloot digitale uitdaging onderwijs

17/08/2020 05:50 – Merredith Bruce
: kv.nl  
PARAMARIBO – De Covid-19-pandemie heeft uitdagingen blootgelegd voor wat betreft de beschikbaarheid van en toegang tot ICT-voorzieningen in Suriname. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is gezamenlijke aanpak nodig. Zo kwam zaterdag naar voren tijdens het congres ‘The Road to Change’ van jongerenorganisatie Ispeak in verband met de internationale Dag van de jeugd op 12 augustus.
Een panel bestaande uit onder meer een vertegenwoordiger van Telesur en het ministerie van Onderwijs en Cultuur gaf zijn visie over de stelling ‘er is niet voldoende geïnvesteerd in ICT-onderwijs in Suriname, waardoor afstandsonderwijs niet goed op gang komt’. Tussendoor konden participanten, voornamelijk jongeren, via Zoom of Facebook live hun mening geven.
Grace Yard-Hensen (Telesur) stelt dat het bedrijf al jaren investeert in digitale technologie en noemt als voorbeeld het nationaal breedbandproject waarbij er naar de toekomst is gekeken. Ze liet ook weten dat het bedrijf in het verleden een aantal scholen heeft voorzien van internet. Maar wanneer het moment daar is, zoals nu tijdens de coronapandemie, worden de uitdagingen zichtbaar. “We hebben geïnvesteerd in de toekomst, maar we zijn plotseling in de toekomst beland. Je hebt je langetermijn-planning, maar nu is het ‘act now’.”
Desondanks kon een groot deel van de jongeren zich terugvinden in de stelling dat er niet voldoende is geïnvesteerd in ICT-onderwijs. Eén van hen noemde scholieren in het binnenland die niet beschikken over de voorzieningen voor afstandsonderwijs en het zich veelal ook niet kunnen permitteren. Een ander merkte op dat jongeren al vanaf de lagere school ICT-lessen moeten krijgen.
Yuri Dipotaroeno van het ministerie van Onderwijs en Cultuur zegt dat het ministerie vrijwel meteen nadat het coronavirus in Suriname opdook instructies heeft gegeven aan scholen om op afstand onderwijs te bieden, waar “zo goed en zo kwaad” als het kon invulling aan is gegeven. Echter, een onderzoek welke onder 350 schooldirecteuren is verricht, heeft volgens hem uitgewezen dat ongeveer 60 procent niet gereed was om daaraan invulling te geven. De reden: het curriculum is niet gericht op afstandsonderwijs.
Dipotaroeno stelt dat niet alleen de overheid, maar ook de leerkracht en de ouders verantwoordelijk zijn om hiermee op een goede manier om te gaan. Hij noemt het ook van belang om een balans te vinden tussen wat liever op afstand geboden moet worden en wat van dichtbij gedaan kan worden met inachtneming van de Covid-maatregelen. De noodzaak van sociaal contact mag volgens de Onderwijs-vertegenwoordiger ook niet uit het oog verloren worden.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname