PALU: Regering, maak alsnog een echt Herstelplan

PALU vindt het opvallend dat het nieuwe herstelplan inmiddels is goedgekeurd door de regeringsraad, maar slechts onder een kleine groep van de coalitie is verspreid. Ook hebben geen van de organisaties die in de eerste instantie een formele reactie hebben gegeven op het oorspronkelijke Crisis- en Herstelplan, het nieuwe plan ontvangen. De PALU vindt dat de samenleving actief betrokken zou moeten worden bij de opstelling van het nieuwe Herstelplan. 

“Het is opvallend dat de regering wederom een plan presenteert gebaseerd op een onsamenhangend wensenpakket met korte termijn maatregelen. Het blijft een grote vraag, of deze aanpak de gewenste blijvende stabiliteit zal brengen. En wat nog meer zorgen wekt is dat ook het nieuwe plan van de regering duidelijk ‘gemanipuleerde cijfers’ bevat. Voor wat dat betreft, hanteert de regering-Santokhi precies dezelfde werkwijze als de weggestemde regering-Bouterse II. De werkwijze van de regering-Santokhi wekt ook voortdurend argwaan en wantrouwen op.

Niets gedaan met kritieken
Bij het lezen van het nieuwe Herstelplan blijkt dat de regering helemaal niets heeft gedaan met de harde kritieken, om met een meer samenhangende aanpak van de crisis te komen. Dat ook het nieuwe plan onsamenhangende maatregelen bevat bewijzen de inmiddels genomen inkomstenverhogende maatregelen. Met de nieuwe Valutawet worden juist de exportproducenten hard geraakt, net als met de verhoging van de Governmenttake op brandstof, terwijl in het Herstelplan staat dat productie stimulerende maatregelen zullen worden genomen. “Wij hebben als land inmiddels ervaring met regeerbeleid dat gericht is op de korte termijn, zoals het beleid van Bouterse II. Beleid met eenzelfde aanpak en soortgelijke maatregelen zal geen blijvende stabiliteit brengen in Suriname”. De PALU stelt zich op het standpunt dat een meer samenhangend plan ook de onderhandelingen met het IMF zeker zal vergemakkelijken.

Blijvende stabiliteit
De PALU herhaalt haar zienswijze dat een toekomstvisie, die maatschappelijk gedragen wordt, noodzakelijk is om blijvende stabiliteit en groei te bereiken. Onze korte termijn plannen moeten de weg voorbereiden voor de realisatie van onze lange termijn ontwikkelingsdoelen. Zeker als wij over een paar jaar de inkomsten uit de oliebronnen in zee correct willen investeren hebben wij geen andere keus, dan juist nu een nationale toekomstvisie te formuleren. Dit houdt ook in dat de huidige knellende problemen met prioriteit zullen moeten worden aangepakt. Daarom moeten de reeds genomen, maar ook de aangekondigde maatregelen, zoals het invoeren van BTW meer gericht worden op het stimuleren van de lokale productie.

Wederom gemanipuleerd begrotingstekort 
Kennelijk onder druk van het IMF is de regering in de tweede instantie niet verder gekomen dan een ‘herstelbegroting’ voor 2021 te presenteren met een gemanipuleerd begrotingstekort van 6.4%. In werkelijkheid is dit meer dan het dubbele hiervan namelijk 13.8%, meent PALU. Deze werkwijze roept vragen op, waaronder waarom de regering willens en wetens (prudent!?) ervoor kiest om de begroting voor 2021 niet te baseren op meer betrouwbare cijfers? Dit kan gemakkelijk door een goede evaluatie van wat de overheid de voorgaande jaren heeft kunnen presteren. Dat er geen cijfers beschikbaar zijn is geen argument, omdat de deskundigen van de coalitie nu wel toegang moeten hebben tot alle cijfers. De PALU roept de regering op, om professioneler te werk te gaan en zeker de gang naar het IMF en schuldeisers als Oppenheimer, beter voor te bereiden.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com