Palu: ‘Regering heeft Covid-situatie zelf uit de hand laten lopen’

05/06/2021 23:11

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

INGEZONDEN –
Het uit de hand lopen van de Covid-19-situatie komt door nalatigheid van de regering zelf. Er is duidelijk een gebrek aan vooruit zien bij onze bestuurders. Al sinds het begin van de maand mei zijn de besmettingen al over het kritieke punt van meer dan zestig gevallen per dag. Al twee maanden geleden bereikte ons de informatie dat het merendeel van de nieuwste besmettingen hebben plaatsgevonden met de nieuwe, zeer besmettelijke Manaus-variant.

Met de ervaringen van het afgelopen jaar is het duidelijk dat,
indien die dagelijkse besmettingen zelfs op dat niveau zouden
blijven, er al verscherpte maatregelen en intensieve voorlichting
noodzakelijk waren. Ondanks deze alarmerende cijfers heeft de
regering gedraald met het nemen van de maatregelen. Komt nog bij
dat vanuit regeringskringen nog steeds de verkeerde voorbeelden
worden gegeven. Dat nu dan hulp uit het buitenland noodzakelijk is,
is het directe gevolg van dit wanbeleid.

Besmettingscurve afvlakken

De ervaringen uit binnen- en buitenland wijzen uit dat
verscherpte maatregelen en intensieve voorlichting noodzakelijk
zijn om vooral de curve van besmettingen af te vlakken zodat de
beschikbare zorgfaciliteiten niet overbelast raken. Het afvlakken
van de besmettingscurve is vooral bedoeld om te voorkomen dat
noodzakelijke medicijnen, zuurstof en beschikbare IC-bedden
opraken.

Verscherpte maatregelen als het beperken van de
bewegingsvrijheid van de burger zijn vooral gericht op het doen
afnemen van besmettingen. Daarbovenop is noodzakelijk de opvoeding
van het volk om de eigen verantwoordelijkheid op te pakken met
intensieve voorlichting.

Indien de maatregelen al vanaf 1 mei en mogelijk veel eerder
zouden zijn genomen zou er veel eerder ook sprake zijn van het
afvlakken van de curve. De noodzakelijke maatregelen om de
bewegingsvrijheid van de burger te beperken maar vooral het
intensiever voorlichten en opvoeden van het volk zijn daarom te
laat genomen.

Lockdown niet voorbereid

Maar ook de wijze waarop de maatregelen zijn genomen wijzen uit
dat onze bestuurders te weinig vooruitkijken en niet eenduidig zijn
in hun beleid. Ruim een maand te laat, op vrijdag 28 mei, worden
maatregelen aangekondigd waarvan iedereen weet dat ze niet houdbaar
kunnen zijn voor de bevolking. Want de burger was voorbereid op
slechts een weekend total lockdown en geen drie weken total
lockdown.

Zoals we inmiddels gewend zijn van de regering-Santokhi zijn de
oorspronkelijk aangekondigde maatregelen inmiddels teruggedraaid.
De burger mocht inkopen doen op drie dagen van de week en
groenteverkopers konden op die dagen toch langs de weg hun koopwaar
aanbieden.

Een teken dat de samenleving niet op was voorbereid was de chaos
die volgde de maandag daarop. Ook de inkooptijden zijn inmiddels
voor de tweede keer verruimd. De inderhaast opgezette
controleposten van de politie op diverse locatie voldoen niet en
creëren chaos op de weg.

Duidelijk is dat dit niet de manier is waarop met de burger
wordt omgegaan bij het nemen van dit soort maatregelen. Door
vooruit te kijken had de regering de bevolking en vooral de
bedrijven en banken kunnen voorbereiden met steeds verdergaande
beperkingen van de bewegingsvrijheid al een maand geleden. Dit is
nagelaten. Is dit de reden waarom deskundigen als Eersel en
Krishnadath hebben bedankt?

Vaccinatie langzaam

Dat Suriname nu hulp van buitenaf nodig heeft, is daarom niet af
te schuiven op de burger. Besturen is vooruitzien. Dat ontbreekt de
huidige beleidsmakers ten ene male. Zo ook met de vaccinaties.
Waarom is de vaccinatiecampagne zo langzaam op gang gekomen terwijl
de ervaring in het buitenland ons leert dat de vaccinatie in elk
geval de symptomen bij eventuele besmetting vermindert. En daarmee
dus ook de druk op de zorgfaciliteiten doet afnemen.

Waarom vond dan geen massale aankoop van vaccins plaats? Waarom
zijn we gaan leunen op giften uit het buitenland van vaccins? Is
het alleen omdat er geen geld is? Waarom worden dan
salarisverhogingen in het vooruitzicht gesteld terwijl we die
gelden eerder zouden kunnen gebruiken om vaccins aan te schaffen,
de vaccinaties massaal voorrang te geven en daarmee de burger te
beschermen?

Waarom zijn we nu afhankelijk vaccins die in Nederland niet
gebruikt zullen worden en we dit niet anders kunnen zien dan dat ze
eigenlijk gedumpt zullen worden in Suriname? En omdat we nu niet
anders kunnen moeten wij nu maar deze vaccins met onze hand omhoog
aannemen? Dit had voorkomen kunnen worden.

Maar anders dan de beleidsmakers … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname