Pakkettenproject Bordo gevaar voor volksgezondheid

26/05/2021 00:00

-

Bordo deelde dinsdag persoonlijk pakketten uit aan burgers.
: Anthony Janki
 

PARAMARIBO –
Wat als hulp in nood voor de sociaal zwakkeren bedoeld was, is een complete chaos geworden. Het pakkettenproject van Joël ‘Bordo’
Martinus, hoofdbestuurslid van Abop, heeft dinsdag honderden mensen op de been gebracht. Controle op de naleving van de Covid-19-maatregelen was er niet.

De actie vanuit Abop heeft tot veel kritiek in de samenleving
geleid, maar Bordo ligt daar niet wakker van en zegt dat het
project gewoon doorgaat. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid
vreest voor het ergste. “Ik weet zeker dat dit nu weer zal leiden
tot besmettingen.”

Het kan er bij de bewindsman niet in dat een invloedrijke
persoon als Bordo geen rekening heeft gehouden met de
‘gezondheidsramp’ die zijn actie tot gevolg kan hebben. Het moet
volgens de minister na een jaar Covid-19 in Suriname wel duidelijk
zijn wat de consequenties zijn van deze besmetting. “Dit is
afkeurenswaardig”, benadrukt hij doelend op de grote samenscholing
die volgens hem door de organisatie is gestimuleerd.

Jammer

Bordo maakte maandag via sociale media bekend dat Abop SRD 5
miljoen heeft uitgetrokken voor levensmiddelen die verdeeld zullen
worden in volksbuurten over het gehele land, te beginnen bij
Pontbuiten en Sunny Point. “A no lantipakket maar na
Abop-pakket o prati. We doen het met onze eigen cash”,
onderstreepte Bordo in zijn oproep.

De politicus verzocht de mensen ook om hun mond-/neuskap te
dragen, maar vele hebben deze oproep genegeerd en de organisatie
kon de menigte duidelijk niet onder controle krijgen. Ramadhin:
“Het is jammer dat terwijl we midden in de derde Covid-19-golf
zitten veel mensen nóg niet begrijpen in welke situatie we
verkeren. Ik had beter verwacht van de organisatie.”

De bewindsman onderstreept dat hij niet tegen het uitdelen van
pakketten is, maar vindt dat de aanpak veel beter moest. “Ik was
niet op de hoogte van deze zaak, want dan zou ik anders adviseren.”
De minister herhaalt dat de druk op de zorgverleners heel hoog is
en verzucht: “Terwijl zorgverleners de natte vloer proberen te
dweilen, openen andere mensen de kraan.”

Politie

Ramadhin wijst er verder op dat de situatie te Pontbuiten vrij
lang heeft geduurd en vraagt zich af waarom de politie niet heeft
opgetreden. “Als zoiets gebeurt dan moeten de systemen klaar staan
om in te grijpen.” De bewindsman neemt het de mensen die op de
pakketten zijn afgekomen niet kwalijk. Het is volgens hem logisch
dat het publiek zal reageren op dit soort zaken. De Ware
Tijd heeft tot vervelends toe getracht de minister van
Justitie en Politie Kenneth Amoksi te bereiken met de vraag waarom
de politie niet heeft opgetreden. De bewindsman heeft niet
gereageerd.

Districtscommissaris Fulgence Javinde van Paramaribo Zuidwest
stelt dat de organisatie wel een vergunning nodig had om dit
project uit te voeren. Eventuele toestemming voor dit soort
bijeenkomsten wordt op basis van adviezen van de
gezondheidsautoriteiten gegeven of afgewezen. In dit geval heeft de
organisatie het commissariaat niet gekend.

Dat het zo fout is gelopen wijt Javinde aan miscommunicatie. De
burgervader was vooraf niet op de hoogte van de actie. “Ze hebben
me niets gezegd. Toen ik het hoorde was ik op kantoor. Ik heb de
beelden intussen gezien en vind het jammer.” Nog voordat hij kon
optreden was het afgelopen, beweert hij. “Als de organisatie me op
de hoogte had gesteld dan zou ik mijn mensen inzetten om de zaak in
goede banen te leiden.”

Kritiek

Toen de beelden van de chaos op social media verschenen bleef de
kritiek vanuit de gemeenschap niet uit over de wijze waarop de
pakketten werden verdeeld en het niet naleven van de
Covid-19-regels. Bordo zelf is niet onder de indruk van de kritiek.
Hij onderstreept dat zijn bedoeling zuiver is.

De politicus geeft wel toe dat zaken door een verkeerde
inschatting uit de hand zijn gelopen. “Ik heb de mensen gevraagd om
gewoon voor hun poort te blijven staan. Het was de bedoeling om de
pakketten dan gewoon af te geven. Maar de mensen wilden niet
wachten en dat is niet mijn schuld”, wast hij zijn handen in
onschuld.

Volgens hem ging het er aanvankelijk rustig aan toe. Maar op een
gegeven moment kwamen steeds meer mensen op straat waardoor het
onoverzichtelijk werd. “Ik vroeg hen om een rij te vormen. Een paar
deden het maar een andere groep wilde niet luisteren. Toen ik zag
dat ze een oude vrouw omver hadden gestoten en niemand haar hielp
om op te staan, dan mi ati broko en mi stop ala sani
direct.”

Volgens de politicus is het duidelijk dat de nood onder het volk
groot is. Hij is daarom niet van plan te stoppen … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname