Paho: ‘Met trainingen bewustwording over Suïcide aanwakkeren’

10/09/2021 08:04

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
Op 10 september wordt wereldwijd Suïcide Preventiedag herdacht. Vrijdag lanceert Paho Surinamein dat kader twee trainingen bestemd voor medische en sociale hulpverleners ter verbetering van de psychosociale hulp voor de doelgroep. Wereld Suïcide Preventiedag heeft dit jaar als thema: ‘Hoop creëren door actie’.

De trainingen zijn onderdeel van Paho’s Virtual Campus for
Public Health en zijn aan de hand van de behoefte van het land
vertaald van het Engels naar het Nederlands. Het gaat om de
trainingen: ‘Preventie van zelfbeschadiging/suïcide: versterking
van eerstelijnszorgverleners’ en ‘Psychologische eerste hulp (PEH)
bij rampenbeheersing in het Caribisch Gebied’.

Paho hoopt met de aangeboden trainingen een bijdragen te leveren
aan de capaciteitsversterking voor het verlenen van psychologische
eerste hulp aan mensen in nood en zo bij te dragen tot de preventie
van zelfmoord en zelfbeschadiging in Suriname. Suïcide is een
volksgezondheidsprioriteit. De economische en menselijke kosten van
suïcidaal gedrag voor individuen, gezinnen, gemeenschappen en de
samenleving maken suïcide tot een ernstig volksgezondheidsprobleem
over de hele wereld.

Elk jaar sterven er wereldwijd bijna 800.000 mensen door suïcide
– dat is elke veertig seconden één persoon. In de regio sterven
volgens het datarapport van 2016 ongeveer honderdduizend personen
door suïcide, en dit aantal omvat of weerspiegelt niet het aantal
suïcidepogingen, die naar schatting twintig tot 25 keer vaker
voorkomen dan daadwerkelijke suïcidegevallen. “Elk suïcidegeval en
elke suïcidepoging is een persoonlijke tragedie die het leven van
een persoon voortijdig beëindigt en een blijvend effect heeft, met
dramatische gevolgen voor gezinnen, vrienden en gemeenschappen”,
meldt Paho Suriname.


 
Tweet