PAHO-directeur: “de Amerika’s hebben meer COVID-19-vaccindoses nodig op een hoger tempo”

Sinds 1 maart hebben 28 landen in de Amerika’s de komst van ongeveer 3 miljoen doses COVID-19-vaccins verwelkomd via het COVAX-mechanisme, maar de directeur van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa Etienne, zegt dat de voorraden nog steeds ver achterblijven bij de dekking die nodig is om kwetsbare groepen te beschermen. Volgens cijfers van de PAHO hebben 49 landen en gebieden in de Amerika’s COVID-19-vaccins geïntroduceerd en meer dan 210 miljoen doses toegediend.
De 210 miljoen omvat COVAX-voorraden en vaccins, die zijn aangekocht via bilaterale overeenkomsten die landen afzonderlijk met farmaceutische bedrijven hebben gesloten. Het COVAX-doel voor de Amerika’s is om tegen het einde van 2021 voldoende vaccins te leveren om ongeveer 100 miljoen mensen te dekken, waarbij alle landen voldoende vaccins ontvangen om ongeveer 20 procent van hun bevolking te vaccineren.
Tijdens een recente persconferentie merkte Etienne op, dat “vanwege de wereldwijde beperkingen op de productie van vaccins, het voor onze regio moeilijk is om toegang te krijgen tot de vaccins die we nodig hebben om onze bevolking te vaccineren. De vaccinproductie voor goedgekeurde COVID19-vaccins moet wereldwijd toenemen, omdat geen van ons veilig zal zijn totdat wij allemaal veilig zijn.”
“De huidige vooruitgang bereikt nog lang niet de dekking, die nodig is om de meest kwetsbare groepen, ongeveer 20 procent van de bevolking, te beschermen om de hoge sterfte in onze regio te verminderen,” voegde ze eraan toe. De PAHO-directeur heeft opgeroepen om vaccinatie in de Amerika’s, de regio met het hoogste aantal gevallen en sterftecijfer, tot een wereldwijde prioriteit te maken.
Landen ontvingen vanaf 1 maart leveringen via COVAX, met als doel een eerlijke en rechtvaardige toegang te garanderen voor de 36 deelnemende landen in Noord- en Zuid-Amerika. Dit zijn onder meer 26 landen, die zichzelf financieren en tien landen, die worden ondersteund door het Gavi COVAX Advance Market Commitment-mechanisme.
Het COVAX-mechanisme is een wereldwijde inspanning waarbij CEPI, Gavi, Unicef, PAHO en de WHO betrokken zijn om eerlijke toegang tot COVID-19-vaccinatie te waarborgen. Het aanleveren van COVAX-vaccins, een historische mijlpaal, was het resultaat van maandenlange onderhandelingen en samenwerking tussen de ministeries van Volksgezondheid, PAHO en andere partners. Het PAHO Revolving Fund, aangewezen door COVAX, heeft gewerkt aan de aanschaf van vaccins namens de landen in Noord- en Zuid-Amerika.
Wereldwijd zijn 674 miljoen doses COVID-19-vaccins toegediend, waaronder ongeveer 36 miljoen doses, die via COVAX zijn aangeleverd aan 86 deelnemende landen. “Gelijkheid in de verdeling van vaccins en het toedienen van zoveel mogelijk vaccins aan zoveel mogelijk mensen is ons huidige doel”, zei Etienne, erop wijzend, dat vaccins “nog niet de belangrijkste methode zijn om de overdracht van COVID-19 te vertragen. We moeten onze volksgezondheids- en sociale maatregelen in elk land handhaven en blijven aanpassen.”

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald