Paasboodschap Abop: Het goede werk doen

04/04/2021 16:04

 
PARAMARIBO – Witte Donderdag werd Jezus Christus met een kus verraden. Op Goede Vrijdag werd Hij door de Romeinen aan het kruis vastgenageld. Op Stille Zaterdag lag zijn lijk stil in het graf en de volgende dag was zijn lichaam uit het graf verdwenen. Die zondag is de eerste paasdag, de dag van de wederopstanding van de Heer, waar Christus zich aan zijn volgelingen en apostelen openbaarde en hen over zijn verrijzenis en het leven na de dood vertelde.
Christus sprak over de overwinning van het goede over het kwade en de verklaring van God dat mensen rechtvaardig zijn wanneer ze in Hem geloven, omdat Hij hun schuld heeft betaald. Volgens de apostel Paul moeten mensen een voorbeeld aan de houding van Jezus nemen; wij moeten eensgezind, liefdevol en dienstbaar aan anderen willen zijn en onszelf niet op de eerste plaats stellen. Zoals een slechte boom geen goede vruchten kan opleveren, zo kan een zondig mens geen goede daden doen, geeft de apostel Mattheüs aan.
Sta op Pasen daadwerkelijk stil bij deze boodschap, door aan God te tonen dat wij dankbaar zijn voor de geschenken die Hij ons dagelijks geeft. Zorg goed voor elkaar en probeer goede dingen te doen, want dat heeft Hij altijd al gewild, zegt de apostel Paulus. Draag vandaag bij aan een beter Suriname, probeer een onbaatzuchtige daad te verrichten.
De financiële situatie die we hebben overgenomen is erbarmelijk en de binnenlandse en buitenlandse schulden zijn immens. Jammer genoeg zijn wij maar mensen dus imperfect. Desondanks is de Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij (Abop) vastberaden, om de schouders onder de zware taak te zetten en het goede werk te verrichten, zodat wij Suriname financieel gezond maken en welvaart creëren. Laten wij allemaal streven te leven zoals God dat wil. Namens de Abop-familie wensen wij u een gezegend Pasen.
Abop Media
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname