OW stoot diensten en niet bruikbare auto’s af

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met de verkoop van auto’s die het niet meer gebruikt. Er wordt ook anders vastgesteld wie wel  een dienstwagen krijgt. Het ministerie gaat ook een aantal diensten van zich afstoten. Hieronder vallen vuilophaal en het ontwerpen van infrastructuur of gebouwen. De burgerij en het bedrijfsleven zullen deze en andere diensten overnemen. Het  ministerie wil hiermee flink bezuinigen, efficiënter worden waardoor het zich kan concentreren op het maken van beleid, legt OW-minister Riad Nurmohamed uit.De minister heeft maandag, na de onthulling van de portretten van gewezen OW-ministers, aangekondigd dat er grote veranderingen komen op het ministerie. “Het hoofddoel is dat het ministerie de spelregels voor onder andere de bouw en het verkeer  gaat vaststellen waar burgers en het bedrijfsleven zich aan moeten houden,” deelt Nurmohamed de pers mee. “Wij willen ons concentreren op beleid en niet alles nog gaan zitten uitrekenen hier. Dat gaan wij afstoten naar het bedrijfsleven. Ook dingen als vergunningen indienen, bermen onderhouden, vuilophaal, aanpak van zandwegen, en al de procedures daaromheen.”Nurmohamed wil ook niet dat het ministerie nog langer beboste percelen schoonmaakt. Hij roept eigenaren op om hun zaken zo snel mogelijk in orde te krijgen. “Het uiterste middel, als niemand het kan onderhouden, neemt de overheid het stuk grond  terug,” waarschuwt Nurmohamed. “Wat niet gaat gebeuren is dat de verlaten gronden en percelen van mensen die heel ergens anders wonen, door jou en mij met onze belastinggelden worden onderhouden. Deze dingen moeten ophouden in dit land. Het is niet aantrekkelijk, het is gevaarlijk. Men gaat ook vuil daar dumpen.”Zaken als pompgemalen, sluizen en dijken blijven onder beheer van de overheid. “Maar alle andere kleine dingen waar de burger direct impact op heeft en de overheid het toch niet kan doen….het heeft geen zin om elkaar voor de gek te houden.  Daar komt verandering in.” Ondertussen is het ministerie al begonnen  met  het afstoten van niet bruikbare voertuigen. Dit is onderdeel van het nieuw beleid voor het wagenpark. In september vorig jaar is de eerste openbare veiling  geweest. De tweede is nu gaande. Er is een derde op komst.”Het  is traditie dat alle hoofden en directeuren een auto krijgen,” vertelt Nurmohamed. “Dat heeft een reden; het salaris is niet aantrekkelijk dus probeert men het te compenseren met een dienstauto. Dat helpt wel veel. Maar het wagenpark is groot en we kunnen het niet onderhouden. Dus er moet een beslissing worden genomen.”Degenen die een dienstauto zijn toegewezen moeten volgens het nieuw beleid helpen betalen voor  de onderhoud ervan. Voor nu geldt 10 procent van de onderhoudskosten. Nurmohamed  wil het naar 20 procent optrekken. “Het wassen van de auto’s moet men zelf doen. Dat is niet meer op kosten van de Staat. Zo willen wij met het wagenpark omgaan. Onderhoud is een issue. Daarom gaan we bezuinigen. Wat niet moet hoeft niet, wat overtollig is moet weg. Daarom houden we die openbare veilingen.”

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com