OW: Ambtenaren en politici uitgesloten van aanbestedingen

Ambtenaren en mensen in politieke functies mogen niet deelnemen aan een openbare aanbesteding van Openbare Werken (OW). Het ministerie gaat binnenkort strengere, maar ook soepelere maatregelen vaststellen voor deelname aan aanbestedingen. Er zal gekeken worden naar de wettelijke vereisten om mee te kunnen doen aan een aanbesteding. De niet wettelijke eisen zullen worden aangepast en binnenkort worden geïntroduceerd.
 De eisen voor de grote civiel technische werken zullen verhoogd worden. Voor de iets kleinere/eenvoudige werken kunnen kleine aannemers aan bod komen. Voor hen zullen de eisen aangepast moeten worden. Er zal dus een onderscheid gemaakt worden tussen de vereisten die een aannemer moet hebben om grote civiel technische werken voor OW te kunnen doen en de vereisten voor de eenvoudige werken, laat het ministerie weten via de Communicatie Dienst Suriname.

Een aanbesteding vindt plaats volgens de regels van openbare aanbestedingen. Iedereen die wil deelnemen aan een openbare aanbesteding moet de website van OW volgen. Via de website wordt er altijd aangekondigd wanneer een openbare aanbesteding zal plaats vinden. Aannemers moeten wel geregistreerd zijn bij het ministerie om deel te kunnen nemen en voldoen aan de vereisten. Alle resultaten van de aanbestedingen zullen op de website te zien zijn.Er wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, diversificatie, specialisatie en goed bestuur, vandaar dat de vereisten verscherpt worden. Vanwege deze vernieuwingen gaat het ministerie met de verschillende sectoren trainingen verzorgen aan bouwvakkers, aannemers, vuilophalers, rioleringswerkers etc., zodat zij gecertificeerd kunnen worden. Wanneer dat is gedaan kan zo een aannemer meedoen bij de volgende aanbesteding. 2021 is een overgangsjaar waar er gewerkt zal worden aan het verscherpen van de eisen en het certificeren van aannemers die werkzaamheden wensen uit te voeren voor OW. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com