OvJ: ‘ Kromosoeto bewust samenwerking aangegaan ten nadele van Suriname’

Cynthia Klein, hoofdofficier van Justitie (OvJ), heeft vandaag haar requisitoir gehouden en strafeisen tegen Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) uitgesproken. Vanwege ziekte kon de advocaat van Kromosoeto, meester Benito Pick, niet aanwezig zijn op de zitting. Klein concludeerde in haar requisitoir, dat Kromosoeto een bewuste samenwerking met de consultant Robert Putter, en ex-financiënminister Gillmore Hoefdraad is aangegaan, en dat zulks nadelige gevolgen voor de economie van Suriname heeft gehad. Doordat Faranaaz Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs en de gewezen governor van de Centrale Bank, Robert-Gray van Trikt, hieraan mee hebben gewerkt, heeft dat ook veel schade voor de staat aangericht. Het kan volgens Klein niet zo zijn, dat burgers hard werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, terwijl in hoge posities zo wordt omgegaan met staatsmiddelen en andere belangen binnen hun eigen positie.
Deze verdachten hebben samengewerkt om de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te benadelen. De anti-corruptiewet is volgens Klein op de ex-directeur SPSB Kromosoeto, wél van toepassing. Onvoorwaardelijk vijf jaar met boete van SRD 50.000 of twaalf maanden celstraf, eiste Klein. Kromosoeto wordt ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, verduistering, overtreding van de Bankwet en de Anti-corruptiewet en eventuele deelneming aan een criminele organisatie. De zaak-Kromosoeto staat ook in verband met het strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt en Hoefdraad, die voortvluchtig is. Kromosoeto is van mening, niet mee te hebben gedaan aan een organisatie, die als doel had om een misdrijf te begaan. Klein verklaarde tevens, dat Kromosoeto geen eigen verantwoordelijkheid nam, maar juist ondersteuning aan Hoefdraad verleende. Volgens Klein heeft Kromosoeto een email gericht aan Hoefdraad en Van Trikt, om de onroerende goederen, royalties van de CBvS te verkopen. Kromosoeto zat volgens Klein achter deze ideeën, maar ook Hausil was hierbij betrokken. Er werden zo voorstellen gedaan aan Hoefdraad, die geleid hebben tot aankoop van onroerende goederen.  Volgens Klein, behartigde Kromosoeto duidelijk andere belangen en misbruikte daarvoor zijn positie. Als toenmalig bankier, was hij er bewust van, dat de handelingen niet binnen wet en regelgeving uitgevoerd konden en mochten worden. Kromosoeto was een nauwe samenwerking met Van Trikt, Hausil en Hoefdraad aangegaan, waarbij er vervolgens gesprekken werden gevoerd tot het kopen van 17 panden door de CBvS.
Rechter Maytrie Kuldipsingh stelde dat het erop gericht streven is, dat de advocaten in juni pleidooi houden. Repliek van de officier van justitie kan dan in de maand juli volgen. Dupliek van de advocaten kan dan een maand later volgen.
The post OvJ: ‘ Kromosoeto bewust samenwerking aangegaan ten nadele van Suriname’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname