Overtollige SRD’s worden vastgehouden door Centrale Bank

Er worden maatregelen getroffen om de overtollige SRD’s op de markt af te roamen. Hierdoor kan een waardestijging van de SRD gerealiseerd worden. Prenobe Bissessar van de Deviezencommissie, zegt dat het vertrouwen in de Surinaamse Dollar moet toenemen. De maatregelen met betrekking tot overtollige SRD’s, moeten uiteindelijk een evenwicht brengen tussen vraag en aanbod, doordat een kleinere opwaartse druk wordt uitgeoefent op de wisselkoers.{mp3}bissesurtekort26mei21{/mp3} …………


Lees verder