Overheidscommunicatie naar samenleving moet transparanter en effectiever

Jaarlijks vindt het communicatiecongres  van het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) plaats om zo kennis op het vakgebied communicatie, uit te wisselen. Het thema voor dit jaar is: ‘De rol van overheidscommunicatie in de samenleving’. Het communicatiecongres is zeer belangrijk, omdat goed bestuur samen gaat met transparante communicatie en effectieve communicatiestructuren.
President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag tijdens het communicatiecongres  gezegd, dat het een perfecte tijd is om samen met de belanghebbenden te werken aan de overheidscommunicatie, en wel in de tweede helft van zijn regeerperiode. De regering zal beter  moeten inspelen op het gebied van beleid, communicatie , strategieën, prioriteiten en informatie aan de samenleving.  Volgens Santokhi is het vooral belangrijk, hoe je als regering de samenleving trekt. “Uit overleg met de nationale dialoog kwam er één punt als rode draad naar voren, en dat was dat de regering beter moet communiceren met de samenleving, en werkt zo samen de economie uit. Het is belangrijk  het volk door de juiste infomatie te verduidelijken waarom bepaalde besluiten worden genomen, het probleem is dan nog niet opgelost, maar je creëert wel begrip naar de samenleving toe”, aldus de president.
Overheidscommunicatie vraagt om tweezijdige communicatie, met alle actoren in de samenleving.
Omgaan met crisissituaties vraagt om adequate voorbereiding, werkprocedures en protocollen. Onder de ‘ghettogroep’  is de communicatie geheel anders, omdat zij volgens het staatshoofd, niet zo vaak het nieuws doorneemt  en in haar eigen taal en op haar eigen manier communiseert met elkaar en dat zij ook geholpen wordt dat de juiste informatie ook haar bereikt vanwege de regering. De rol op sociale  media en fake nieuws bij overheidscommunicatie wordt onder de loep genomen.
Door gebrek aan communicatiestructuren, ontstaat er een perceptie, dat de overheid niet betrouwbaar is, en daar zit voor haar eigen belang. Het staatshoofd is van mening dat er genoeg informatie wordt verstrekt door de overheid,  via diverse media- zenders met verschillende mediaprogramma’s.  Hij benadrukte dat het bijzonder belangrijk is dat wij als samenleving productief en actief zijn.
Het overheidscommunicatiecongres is voor professionals, ambtenaren, mediawerkers, communicatieadviseurs, leerkrachten, docenten, politici, presentatoren en iedereen die als actieve burger meer wil  weten over overheidscommunicatie. Het communicatiecongres is vanaf 2015  uitgegroeid tot een platform dat continu informatie uitwisselt over communicatie op nationaal, regionaal en internationaal gebied. Het congres is afgesloten  met een debat, waarbij de rol van de media bij overheidscommunicatie, uitvoerig is  besproken.
The post Overheidscommunicatie naar samenleving moet transparanter en effectiever ..