Overheid wil consultants geünificeerde koers niet betalen

14/11/2020 08:08 – Euritha Tjan A Way

Volgens minister Armand Achaibersing kan het niet dat de consultants in één keer tweemaal zoveel ontvangen voor dezelfde werkzaamheden. :  
PARAMARIBO – Een deel van de consultants van Project Execution Units (PEU’s) binnen ministeries en die projecten van externe financiers uitvoert, is zeer gebelgd over een brief die medio oktober onder hun aandacht is gebracht. In die brief brengt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een situatie die hem “grote zorgen baart” onder de aandacht van alle ministers. De zorgen komen erop neer dat de vergoeding van consultants van de PEU’s en de lokale consultants die diensten verrichten voor de overheid in US dollars is aangegeven. In de contracten met deze consultants is afgesproken dat de vergoeding die aan hen wordt betaald geschiedt in Surinaamse dollars waarbij als omrekening de koers die geldt bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gehanteerd zal worden.
De minister stelt in de brief dat indien de geünificeerde koers gebruikt wordt bij de uitbetaling zoals contractueel afgesproken, de consultants die volgens de brief tussen de duizend en vierduizend US dollar per maand verdienen veel meer zullen verdienen dan zelfs topfunctionarissen bij de regering en zelfs de ministers. “Dat kunnen we niet toestaan”, meldt de minister in de brief waarop de Ware Tijd de hand heeft weten te leggen.
Achaibersing vraagt de medewerking van de ministers om hun directies de instructie te geven om in afstemming met de PEU’s in goed overleg overeen te komen dat de vergoeding per 1 september uitbetaald wordt tegen de koers SRD 7,52 voor één US dollar. Een tweede instructie is dat de vergoeding van de consultants verbonden aan de PEU in SRD uitgedrukt moet worden, waarna geen omzetting in SRD meer nodig is en om de consultants die verbonden zijn aan de PEU’s terug te brengen naar het noodzakelijke.
Winston Lieveld, die interim projectmanager is van de Project Implementation Unit van het Basic Education Improvement Programme, bevestigt de ontvangst van de brief tegenover de Ware Tijd. Lieveld, die zelf ook externe consultant is, vreest dat hierdoor de mogelijke deadlines van projecten niet gehaald zullen worden. “Als niet gewerkt wordt volgens afspraken vrees ik dat er stremming zal optreden in het werk.” Meer wil hij niet kwijt over de kwestie.
Andere consultants, die de Ware Tijd op anonieme basis te woord staan zijn zeer bezorgd. Eén van hen zegt: “De overheid heeft in onze contracten zelf aangegeven dat we volgens de bij de CBvS geldende koers uitbetaald zullen krijgen. Daar zijn we toen akkoord mee gegaan, ook toen de koers veel lager was bij de CBvS. Nu de overheid heeft geünificeerd zijn daardoor allerlei kosten gestegen, dus ze moet zich aan haar woord houden en geen contractbreuk plegen. Het is te gek dat de overheid haar eigen regels niet naleeft.”
Een andere consultant is wat milder. “Alle ministeries hebben de opdracht gehad om voor 20 tot 25 procent te bezuinigen. Waarom moet dat bij ons met 50 procent? En als ze met ons aan tafel waren komen zitten dan was dat wat anders. We hebben gevraagd om een onderhoud met de minister en we hebben daarop nog geen reactie.”
De collega gaat zelfs een stapje verder. “De overheid steelt zo van de consultants want de bedragen die we krijgen zijn goedgekeurd door de banken. Het is geleend geld waar we allemaal voor zullen moeten opdraaien. Nu gaat de overheid ons dus de helft betalen en wat zal dan de rapportage aan de banken zijn? Waar gaat de rest van het geld? Dit is geen goed bestuur.”
Achaibersing zegt met een karakteristieke kalme stem dat deze maatregel gehanteerd wordt om in staat te kunnen zijn de leningen terug te betalen. “We moeten dat doen in US dollars. We kunnen de mensen niet gaan betalen in US dollars en vervolgens weer op zoek gaan naar die dollars om onze schulden af te lossen. Dat kunnen we niet. Bovendien kan het toch niet dat de mensen in één keer tweemaal zoveel gaan ontvangen voor dezelfde werkzaamheden?”
Hij geeft aan dat de redenering dat de overheid door unificatie nu ook meer verdient en in sommige gevallen ook tweemaal, geen opgeld doet. “Dat gaat om importen, maar we moeten ook dollars ter beschikking stellen om te kunnen importeren.” Achaibersing zegt dat hij wel kan begrijpen dat de mensen gebelgd zijn en dat hij om de tafel zal gaan met hen. “Het gaat om wat we in alle redelijkheid en billijkheid kunnen afspreken.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname