Overeenkomst met IMF betekent meer rust voor Suriname

De regering is een Staff Level Agreement (SLA) overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Deze overeenkomst maakt nu de weg vrij om een nieuwe overeenkomst te tekenen met de bondholders van Oppenheimer. Er komt ook meer rust in de begroting en kunnen meer middelen vrijgemaakt worden voor het sociaal beleid.
Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning benadrukte in het parlement dat de SLA niet het eindpunt is, omdat in juni de board van het IMF akkoord moet gaan met deze overeenkomst. De bewindsman wees ook erop dat het gaat om een eigen programma en geen opgedragen programma van het IMF.
Hoewel de SLA niet alle problemen van de samenleving zal oplossen, biedt het zowel nationaal als internationaal vertrouwen, met name voor investeerders, om in het land te investeren. Met de herschikking van de schulden en de SLA worden stappen vooruitgezet om van onze default status af te komen.
Raghoebarsing deelde mee dat de US$ 53 miljoen die kan vrijkomen goed benut kan worden. De minister weerlegde beweringen dat deze regering bewust de schulden niet betaald heeft en wees op de positie van de regering, het land en de economie toe de regeermacht werd overgenomen.
Volgens de minister zou langer wachten op de schuldherschikkingen nadeliger zijn voor Suriname, omdat internationaal de rentes stijgen en wij meer rente zouden moeten betalen. Ook zijn de olie-inkomsten dichterbij dus zouden de bondholders hogere eisen kunnen stellen.
De board level agreement is gebonden aan prior actions waaronder de afbouw van de subsidies voor energie, de aanpassing van de Btw-wet en het opstellen van een roadmap voor het traject om te komen tot versteviging van de banken.