Over de tweede lening bij Oppenheimer

In december 2019 leende de regering-Bouterse een bedrag van US$ 125 miljoen bij Oppenheimer om de Afobakadam te kunnen overnemen van Alcoa. De vervaldatum van de lening is 2023. Op 30 juni 2020 moest Suriname de eerste aflossing plegen ad US$ 23 miljoen, te weten US$ 15 miljoen aflossingsdeel en een rentedeel van US$ 8 miljoen.
Vanwege de financiële chaos was de regering-Santokhi niet in staat om voornoemd bedrag van US$ 23 miljoen te betalen. Suriname vroeg en kreeg uitstel van betaling. Bron: De West d.d. 21 november 2020
Tijdens de volksreceptie op 25 november 2019 in verband met de Srefidensi-viering te Moengo in het district Marowijne zei ex-president Desi Bouterse, dat door de overname van de Afobakadam Suriname bruto US$ 72 miljoen (per jaar) zal besparen. Na de kosten voor onder andere het onderhoud van de dam, zal het gaan om (netto) US$ 55 tot 60 miljoen die de staat minder zal uitgeven. Bron: Suriname Herald d.d. 26 november 2019
Ergo, de aflossingen van de lening ad US$ 125 miljoen moeten komen uit de jaarlijkse besparing van ruim US$ 60 miljoen. Of zie ik het verkeerd?
Ahmad Jhawnie

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.