Ordehandhaving politie gehinderd door coronapandemie

03/06/2021 14:54

-
Ivan Cairo

Bij aanvang van de parlementsvergadering werden de nieuwe regels en protocollen voorgehouden op basis waarvan DNA-vergaderingen vanwege de onbeheersbare Covid-19-situatie de komende dagen zullen plaatsvinden.
 

PARAMARIBO –
De handhaving van de coronamaatregelen door de politie komt niet goed uit de verf omdat de Covid-19-pandemie een zware wissel trekt op de personele bezetting van het Korps Politie Suriname. De handhaving wordt ondermijnd, niet door gebrek aan transport, geld of andere middelen, maar omdat ruim 120 manschappen niet ingezet kunnen worden. Vanwege Covid-19 zijn ze in isolatie of quarantaine, waardoor de handhavingscapaciteit van het korps “ernstig is teruggelopen”. Dat heeft korpschef Roberto Prade de regeringstop en de minister van Justitie en Politie woensdag tijdens bespreking van de handhaving voorgehouden.

President Chandrikapersad Santokhi zei donderdag in De Nationale
Assemblee dat nu wordt nagegaan om de politieambtenaren een
sneltest te laten ondergaan om vast te stellen of ze besmet zijn of
niet. Wie niet besmet blijkt te zijn kan dan weer voor de dienst
worden ingezet. “Begrijpt u wat Covid doet met de
veiligheidsdiensten?” stelde het staatshoofd. Santokhi en andere
leden van de regering informeerden het parlement bij de
voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen over de stand
van zaken met betrekking tot de Covid-19-situatieHij riep op dat
samenkomsten om enge groeps- en politieke belangen achterwege te
laten omdat deze evenementen een gevaar vormen voor de
volksgezondheid.

Er zijn tijdens het overleg met de korpschef nieuwe afspraken
gemaakt. Zo zal er verscherping komen van het boetebeleid, betere
coördinatie tussen ministeries en diensten bij de handhaving en zal
de zichtbaarheid van ordehandhavers worden verhoogd. Voorts zal er
“effectief” worden opgetreden met onmiddellijke sluiting van
bedrijven en intrekking van vergunning” van overtreders. “Als je de
samenleving niet kan beschermen, ga ze niet misleiden. Houdt je
mond. Ga ze niet misleiden met anti-propaganda; met onjuiste
informatie. Als jij je niet wil vaccineren is jouw recht; is jouw
vrijheid, maar ga anderen niet daardoor beĭnvloeden. Laten we
ophouden met misleiding, laten we ophouden met nepberichten als zou
het vaccin schadelijk zijn. Dat huismiddelen genoeg zijn; dat
huismiddelen genoeg werkzaam zijn tegen het virus”, aldus de
president.

De regering zal waar nodig doorgaan met verscherping van de
maatregelen, maar de samenleving dient zich aldus het staatshoofd
te houden aan de maatregelen. Alleen zo kan de verspreiding van het
virus worden afgeremd. De president en minister Amar Ramadhin die
ook aan het woord kwam zeiden dat indien de samenleving zich aan de
maatregelen houdt binnen zes tot acht weken infecties,
ziekenhuisopnamen en sterfte als gevolg van het longvirus sterk
zullen afnemen. De maatregelen moeten niet gezien worden als straf
of vrijheidsbeperking. Sommige landen waren langer op slot maar nu
gaan hun economieën weer open omdat de situatie tot beheersbare
proporties is teruggebracht.

Hij riep andere dan de politieke leiders in het land op een
steentje bij te dragen en hun volgers op te roepen zich te laten
vaccineren. Nu is al 15.6 procent van de bevolking gevaccineerd,
zei minister Ramadhin. President Santokhi stelde dat wanneer meer
dan 50 procent van de bevolking is gevaccineerd er een beleid
gevoerd zal worden om de economie weer geleidelijk aan open te
stellen. Het staatshoofd herhaalde zijn vaker gedane oproep: “Laat
je vaccineren!” Ook vicepresident Ronnie Brunswijk deed deze oproep
in het Sranan, Aucaans en Saramaccaans. Daar er nu zicht is en
toezeggingen dat de komende dagen grote hoeveelheden vaccins worden
ingevoerd, vanaf donderdag het vaccinatieprogramma zal worden
geĭntensiveerd. Vanaf vrijdag, morgen, worden personen vanaf 18
jaar gevaccineerd.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname