Oproep A20 dankt Inheemse en Javaanse bevolkingsgroep

A20 staat stil bij de herdenking van de Dag der Inheemsen en 130 jaar Javaanse Immigratie. De Inheemsen hebben als eerste bewoners van onze natie een belangrijke bijdrage geleverd bij het leggen van diverse fundamenten van onze staat. In de eerste plaats feliciteert A20 de Inheemsen met deze bijzondere dag. 

Van de Inheemsen leren wij als samenleving hoe balansen in de natuur te behouden, terwijl we ontwikkeling nastreven. Echter, is het belangrijk om stil te staan bij de positie die deze groep heeft in Suriname.  Een belangrijke voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van Inheemsen, is de toekenning van de grondenrechten. A20 beseft dat dit een complex vraagstuk is en begrijpt dat met de komst van de nieuwe regering te midden van een nationale crisis, er prioriteiten moeten worden gesteld. Er zijn in het verleden diverse voorstellen geweest. Ook zijn er vonnissen in dit kader. Wij vragen er daarom de aandacht voor dat binnen niet al te lange tijd de deskundigen een inventarisatie maken van de verschillende opties die er tot dus ver zijn gepresenteerd en dit bespreekt met de doelgroep, zodat binnen redelijke termijn dit vraagstuk opgelost zal zijn. Hiermee wordt de rechtspositie van de Inheemsen ook versterkt. 

De Javanen leveren als bevolkingsgroep ook een fundamentele bijdrage aan de culturele- en etnische samenstelling van onze natie. In alle segmenten van de samenleving, van onderwijs tot ondernemerschap, zien we een constructieve integratie van Javanen en A20 bedankt hen daarvoor. A20 feliciteert Suriname met 130 jaren, Javaanse immigratie, waarbij wij samen met onze Javaanse broeders en zusters de natie hebben kunnen opbouwen en vormen. 

Tot slot danken wij onze Inheemse broeders en zusters voor het geduld dat zij alle jaren hebben opgebracht in afwachting op de oplossing van het gronderechtenvraagstuk en de vrede hebben bewaard met allen die hun leefomgeving zijn binnengekomen voor economische- of andere activiteiten. Ook danken wij de Javaanse gemeenschap voor hun bijdrage aan de bevordering van de eenheid in onze multiculturele samenleving. 

Aba satho lokono kasakabo dabo hemeng (Ik wens u allen een fijne dag der Inheemsen).
Selamet dina pengetan imigrasi wong jawa ing Suriname (Een fijne herdenking van de Javaanse Immigratie in Suriname)
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com